Zaproszenie do udziału w konkursie pt. „Sport w życiu człowieka”

Zaproszenie do udziału w konkursie pt. „Sport w życiu człowieka”

Ktoś powiedział, że „sport to najpiękniejsza choroba i najzdrowsze uzależnienie”. Pewnie każdy z nas chciałby się tak pięknie uzależnić od sportu jak wybitny polski lekkoatleta Bronisław Malinowski. Mistrz Polski, mistrz Europy, mistrz i wicemistrz olimpijski. Urodził się w  Nowem n. Wisłą. Już za życia był legendą.

Pragnąc zachęcić uczniów do poznania sylwetki tego słynnego Polaka i wzorowania się na jego przesłaniu „Wierzyłem w siebie, w swoje możliwości. Kto tego nie robi, z góry skazuje się na przegraną.”, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, w którym możecie plastycznie przedstawić sylwetkę tego lekkoatlety, jak i własne zainteresowania sportowe.

Cele konkursu:

 1. Poznanie życia i osiągnięć Bronisława Malinowskiego.
 2. Propagowanie postaw prozdrowotnych wynikających z czynnego uprawiania sportu.
 3. Doskonalenie sprawności manualnych oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania i łączenia różnych technik plastycznych.
 4. Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie oraz samodzielne wykonanie pracy.

 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego oraz dzieci leczących się w bydgoskich szpitalach.

2. Jego przedmiotem jest indywidualne, samodzielne wykonanie płaskiej pracy plastycznej w formacie A-4 lub A-3. Można zastosować dowolną technikę plastyczną.

3. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

 • przedszkole
 • klasy I – III
 • klasy IV – VI
 • klasy VII- VIII

4. Każda praca powinna zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła,
 • imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
 • numer telefonu kontaktowego, adres domowy
 • zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych przez ZS nr 33 oraz Urząd Marszałkowski w Toruniu (załącznik).

5. Czas trwania konkursu: od 12 maja do 4 czerwca 2021r.

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 31 maja 2021 r., a lista laureatów zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

7. O sposobie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

8. Fundatorem nagród jest Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.

9. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły www.zs33.bydgoszcz.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego.

 

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

 

Prace prosimy przekazać na adres:

Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 4, 85-094 Bydgoszcz, tel. /52/ 345 28 17 (sekretariat: w godz. 8.00 – 15.00.

Organizatorzy: B. Deptuła, B. Kocoń

Źródło: Departament Edukacji UMWK-P

14 maja 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7165213

Skip to content