Zapotrzebowanie na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów szkół ponadpodstawowych słabowidzących i niewidomych

Zapotrzebowanie na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów szkół ponadpodstawowych słabowidzących i niewidomych

Ośrodek Rozwoju Edukacji Logotyp

W związku z realizacją zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zbiera zapotrzebowania na wydruk zaadaptowanych podręczników dla uczniów uczęszczających do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2024/2025.

W tym celu należy do 27 lutego  2024 r. wypełnić i przesłać zgłoszenie zapotrzebowania na podręczniki do użytkowania w roku szkolnym 2024/2025 – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

UWAGA!

Przesłane zapotrzebowanie proszę pomniejszyć o liczbę podręczników, które mają Państwo na stanie i które mogą być ponownie wykorzystane przez uczniów w roku szkolnym 2024/25.

 1. Zgłaszając zapotrzebowanie, należy dokonać wyboru konkretnych podręczników i materiałów edukacyjnych w oparciu o wykaz stanowiący załącznik nr 2.
 2. Jeśli dysponujecie Państwo niewykorzystanymi egzemplarzami zaadaptowanych podręczników, które możecie Państwo przekazać lub wypożyczyć innej szkole po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę, prosimy o ich wykazanie poprzez wypełnienie załącznika nr 3.
 3. Podczas wypełniania załączników uprzejmie prosimy o:
  1. wybór podręczników tylko z listy zaadaptowanych (załącznik nr 2 ),
  2. zwrócenie szczególnej uwagi na numer dopuszczenia do użytku szkolnego (nr ewidencyjny w wykazie MEN) danego podręcznika,
  3. nie używanie cudzysłowów,
  4. formatowanie tekstowe komórek podczas wpisywania numerów ewidencyjnych w wykazie MEN,
  5. wypełnianie wszystkich rubryk, nawet jeżeli dane się powtarzają (np. nazwa szkoły, adres szkoły),
  6. wpisywanie poprawnych danych: numeru dopuszczenia do użytku szkolnego (numeru ewidencyjnego w wykazie MEN), autora, tytułu i wydawnictwa,
  7. dokładne wypełnianie i sprawdzanie wszystkich rubryk.

 

Dokumenty, o których mowa powyżej, tj. zapotrzebowanie (załącznik nr 1) oraz wykaz podręczników, które nie będą wykorzystywane w roku szkolnym 2024/25 (załącznik nr 3) należy przesłać do Ośrodka Rozwoju Edukacji  w Warszawie, w wersji elektronicznej w pliku Excel, na adres: adaptacje@ore.edu.pl

Dane zawarte w wypełnionych dokumentach umożliwią opracowanie zbiorczego zestawienia, służącego jako podstawa do oszacowania wartości zamówienia na usługę druku. Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Przesłane zapotrzebowanie nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wydrukowanych podręczników.

 

xls Załącznik nr 1 – zapotrzebowanie
Wielkość pliku: 33 KB

xls Załącznik nr 2 – wykaz zaadaptowanych podręczników
Wielkość pliku: 56 KB

xls Załącznik nr 3 – wykaz niewykorzystanych podręczników
Wielkość pliku: 33 KB

_

21 lutego 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7181612

Skip to content