Zajęcia “Spotkanie z filmem…” w ramach programu “Sztuka Wyboru”

Zajęcia “Spotkanie z filmem…” w ramach programu “Sztuka Wyboru”

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy 9 października 2018 roku zorganizowało spotkanie z policjantami zajmującymi się wdrażaniem programów profilaktycznych.

“Spotkanie z filmem, czyli jak aktywizować uczniów w czasie zajęć profilaktycznych” prowadziły Krystyna Karpińska oraz Iwona Rostankowska z KPCEN w Bydgoszczy.

Uczestników przywitała dr Violetta Panfil-Smolińska wicedyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Spotkanie otworzył inspektor Maciej Wołczyk, który podkreślił rolę policji w procesie profilaktyki. Cel wieloaspektowych działań koncentruje się wokół zwiększenia świadomości, a co za tym idzie przeciwdziałania przestępstwom lub wykroczeniom. Komisarz Monika Hermann z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wskazała na wagę działań związanych z opracowaniem i wdrażaniem programów profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów zagrożenia demoralizacją dzieci i młodzieży.

Celem spotkania było wsparcie policjantów pracujących z dziećmi i młodzieżą w ramach zajęć profilaktycznych wykorzystujących filmy nakręcone przez uczestników festiwalu Sztuka Wyboru.

SZTUKA WYBORU to program o charakterze prewencyjnym organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i Fundację Tumult. Partnerem projektu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

SZTUKA WYBORU realizowana jest cyklicznie od 2011 roku. Adresatem są uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  Ideą projektu jest zwrócenie uwagi młodzieży na różnorakie problemy i zagrożenia czyhające na młodych ludzi, a będące wielokrotnie podłożem przestępstw. Co roku tematyka dotyczy jednego problemu.

Uczniowie razem z nauczycielami przygotowują krótki materiał filmowy (spot, film) dotyczący tematu przewodniego. Niezwykle ważnym elementem jest scenariusz zajęć edukacyjno-profilaktycznych, podczas których wykorzystany zostanie materiał filmowy nakręcony przez uczniów. Nauczyciele konsultanci z Bydgoszczy  wspierają działania Komendy Wojewódzkiej Policji przy realizacji tego projektu.

Podczas spotkania policjanci poznali metody i techniki aktywizujące uczniów. Dzięki symulowanym ćwiczeniom zastosowali w praktyce zdobytą wiedzę.

Krystyna Karpińska i Iwona Rostankowska

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7181663

Skip to content