Zajęcia pozalekcyjne w placówkach kultury

Zajęcia pozalekcyjne w placówkach kultury

Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku logotyp          logo Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku          Teatr Impresaryjny we Włocławku logotyp

 

Miejskie jednostki przygotują i przeprowadzą zajęcia pozalekcyjne w ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku w ramach projektu pn. „Czas na nasz wolny czas… z książką i biblioteką” będzie organizowała zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży promujące styl życia wolny od uzależnień.

Zajęcia zaplanowano tak, aby były dostosowane do odpowiedniej grupy wiekowej.

Galeria Sztuki Współczesnej przeprowadzi dwa projekty: „Woda” oraz „Sztuka zamiast….”. Będą to zajęcia pozalekcyjne przeznaczone dla dzieci i uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Teatr Impresaryjny w ramach projektu pn. „Wyzwanie KULTURA” zaproponuje zajęcia warsztatowe z psychologiem. Będą one adresowane do uczniów szkół podstawowych na poziomie klas IV-VIII oraz szkół średnich na poziomie klas I-III.

 

Źródło: wloclawek.eu

6 marca 2023 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7165141

Skip to content