Zajęcia edukacyjne towarzyszące wystawie “Dzieje polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej”

Zajęcia edukacyjne towarzyszące wystawie “Dzieje polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej”

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zaprasza nauczycieli, bibliotekarzy i uczniów na zajęcia edukacyjne towarzyszące wystawie Dzieje polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej.

Odkrywanie picture booków Iwony Chmielewskiej – lekcja biblioteczna

Celem lekcji, adresowanej do uczniów szkół podstawowych jest rozbudzenie ciekawości książką obrazową.

Zajęcia trwają 45 minut i odbywają się w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Podczas zajęć uczestnicy poznają najważniejsze informacje z życia artystycznego Iwony Chmielewskiej i dowiedzą się, co charakteryzuje książkę obrazową (picture booka). Następnie zostanie zaprezentowany Kłopot Iwony Chmielewskiej. Po omówieniu książki uczestnicy zajęć zostaną podzieleni na dwie grupy. Każda z grup otrzyma picture booka Iwony Chmielewskiej (Oczy, Cztery zwykłe miski) z prośbą o przeczytanie, dyskusję w grupie i krótkie zaprezentowanie treści oraz wniosków z dyskusji kolegom z innej grupy.

Termin zajęć można ustalić indywidualnie.

Zapisy: w.budrowska@bptorun.edu.pl

Tworzenie komiksu i jego rola w promocji czytelnictwa

Warsztaty adresowane są do nauczycieli i bibliotekarzy, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać darmową aplikację do tworzenia komiksów.

Zajęcia trwają 90 minut i odbywają się w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do projektowania komiksów za pomocą programu Toondoo i wskazanie im roli oraz przykładów wykorzystania komiksów w promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Termin zajęć: 25 września 2018 r., godz. 15.30

Miejsce: sala dydaktyczna (I piętro)

Zapisy: i.pawlowska@bptorun.edu.pl

Tworzenie książeczki elektronicznej jako narzędzia edukacyjnego

Warsztaty adresowane są do nauczycieli, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać darmową aplikację do tworzenia elektronicznych książeczek.

Zajęcia trwają 90 minut i odbywają się w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Celem warsztatów jest przygotowanie nauczycieli do samodzielnego tworzenia książeczek elektronicznych w programie StoryJumper, zaprezentowanie możliwości programu oraz jego przydatność w pracy z uczniami.

Termin zajęć: 4 października 2018 r., godz. 15.30

Miejsce: sala dydaktyczna (I piętro)

Zapisy: i.pawlowska@bptorun.edu.pl

Zajęcia są częścią projektu edukacyjnego Wokół książki dziecięcej i młodzieżowej realizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu.

Zajęcia towarzyszą wystawie Dzieje polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej, objętej honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7134657