Zabawy logopedyczne – wystawa w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu

Zabawy logopedyczne – wystawa w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu

                                                                  

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu serdecznie zaprasza na wystawę prac plastycznych uczniów i dzieci z wczesnego wspomagania rozwoju, uczęszczających do Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu.

Wystawa „Zabawy logopedyczne” to podsumowanie udziału uczniów i dzieci z wczesnego wspomagania rozwoju, uczęszczających do Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu, w różnych konkursach logopedycznych.

Na wystawie zaprezentowano prace plastyczne o tematyce logopedycznej wykonane dowolną techniką, w formacie A-4. Powstały przez wspólne zaangażowanie logopedy lub rodzica w pracę z dzieckiem i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, przejawiających trudności w mówieniu. Praca nad ich wykonaniem miała na celu rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości. Wzbogacała zasób słownictwa, rozwijała mowę i umiejętności poprawnej wypowiedzi samogłosek, sylab, wyrazów dźwiękonaśladowczych. Budziła w uczestnikach wiarę we własną inwencję twórczą, sprawność manualną i wyobraźnię. Przyczyniła się do tworzenia przyjaznej atmosfery podczas zabawy z utworami literackimi oraz ćwiczeń nad usprawnianiem pracy narządów artykulacyjnych, aparatu oddechowego, narządu słuchu oraz wymowy samogłosek i sylab.

Prezentowane prace powstały w trakcie zajęć: „Śmieszne minki dla chłopczyka i dziewczynki”, „Mój ulubiony wierszyk logopedyczny”, „Zabawy z samogłoskami”, „Zabawy i ćwiczenia słuchowe”, „Zabawy i ćwiczenia z samogłoskami lub sylabami z wykorzystaniem zmysłów” oraz „Wesołe ćwiczenia oddechowe”.

Autorami prac plastycznych są dzieci z wczesnego wspomagania rozwoju oraz uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Szkoły Podstawowej z KPSOSW w Toruniu.

Koordynator wystawy: Anna Pawluczuk
Współpracownicy: Hanna Wyszogrodzka i Aleksandra Sadowska-Krajewska

Ekspozycję można oglądać do 15 marca 2018 r. w godzinach otwarcia Biblioteki.

http://www.bptorun.edu.pl/

Oprac. i fot. Aneta Moczulska-Banek
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7023735