Z Oskarem Kolbergiem przez Polskę

Z Oskarem Kolbergiem przez Polskę

Każdy rodzący się człowiek
ma dla siebie osobną gwiazdę na niebie
która mu świeci, pokiela żyje.

Oskar Kolberg

 

11 maja 2018 roku miała miejsce III edycja Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego „Z Oskarem Kolbergiem przez Polskę” pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika w Bydgoszczy oraz Wójta Gminy Ciechocin Jerzego Cieszyńskiego.

W Konkursie uczestniczyli przedstawiciele władz oświatowych, samorządowych, stowarzyszeń, instytucji, środowisk, m.in. Maria Mazurkiewicz – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, Jerzy Cieszyński – Wójt Gminy Ciechocin, ksiądz Kazimierz Górski – proboszcz parafii Ciechocin, Piotr Kwiatkowski – radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizator Ogólnopolskich Konkursów Krasomówczych na Zamku Golubsko-Dobrzyńskim, Marek Grzymowicz – wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Danuta Potręć – redaktor czasopisma „UczMy”, przedstawiciel KPCEN w Toruniu, Maria Aleksandra Gancarz – przedstawiciel KPCEN w Toruniu, Celina Nałęcz – prezes Stowarzyszenia Kół Poetów w Brodnicy, Witold Juszczak – zastępca komendanta PSP w Golubiu-Dobrzyniu, pracownicy Urzędu Gminy Ciechocin, radni, przedstawiciele środowiska lokalnego. Gośćmi byli również dyrektorzy uczniów biorących udział w Konkursie, nauczyciele, nauczyciele emerytowani oraz członkowie Rady Rodziców, rodzice.

Imię szkoły nadaje jej charakter, jest znakiem rozpoznawczym. Pozwala realizować szczytne cele wychowania dzieci i młodzieży pod drogowskazem patrona, Oskara Kolberga. Dzieła Kolberga inspirują dzieci i młodzież do zainteresowania folklorem, historią i tradycją naszych przodków. Dlatego w szkole, która nosi imię Oskara Kolberga, oprócz propagowania piękna folkloru w tańcu, śpiewie, wycinankach ludowych, poprzez organizację Konkursu Krasomówczego propaguje się m.in. piękno języka i myśli zawartych w bajkach patrona.

W refrenie hymnu szkoły padają słowa: „Chcemy w kulturze szukać swych korzeni i w ludowości szukać ważnych prawd. W naszej polskości piękne są wartości, one rozwiną skrzydła życia nam”. W bajkach Oskara Kolberga uczniowie spotykają ważne prawdy, ludowe mądrości. Stąd propozycja konkursowa skierowana do dzieci klas IV–V „Opowiedz nam bajkę Oskara Kolberga”.

Konkludując, dbanie o piękno mowy ojczystej jest naszym obowiązkiem, a rozbudzanie zainteresowań kulturą, historią własnego regionu, jego dorobku jest naszą powinnością. Dlatego też uczniowie z klas V–VII prezentowali swoje wystąpienia pod hasłem: „Posłuchaj Kolbergu historii naszego regionu”, dzięki czemu poznaliśmy ciekawe historie o życiu i pracy mieszkańców ziemi dobrzyńskiej, chełmińskiej, Kujaw.

Z pewnością udział dzieci w Konkursie na długo pozostanie w pamięci i pozytywnie zapisze się w sercach przyszłych oratorów. Uczniowie prezentowali wysoki poziom w swoich wystąpieniach, ciekawą interpretację bajek zaprezentowały dzieci z klasy IV i V, a historia miejsc i wydarzeń opowiedziana przez dzieci z klasy VI i VII wywołały na odbiorcach niesamowite wrażenie.

Zmagania krasomówcze dzieci oceniały dwie Komisje Konkursowe w składzie:

  • Kategoria I „Opowiedz nam bajkę Oskara Kolberga”: Jacek Pysiak, aktor Teatru Baj Pomorski – przewodniczący, Danuta Potręć – konsultant KPCEN Toruń oraz Celina Nałęcz – prezes Stowarzyszenia Kół Poetów w Brodnicy
  • Kategoria II „Posłuchaj Kolbergu historii mojego regionu”: Edyta Soboczyńska, aktorka Teatru Baj Pomorski – przewodnicząca, Marek Grzymowicz, historyk, członek Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej oraz Piotr Kwiatkowski, radny Sejmiku Województwa  Kujawsko-Pomorskiego, członek zarządu PTTK w Golubiu-Dobrzyniu oraz organizator Konkursów Krasomówczych na Zamku Golubsko-Dobrzyńskim.

Jury oceniało dykcję i wyrazistość mowy, dostosowanie tekstu do wieku, kontakt ze słuchaczami, emocje, wiarygodność, prawdę sceniczną, dar przekonywania, utożsamianie się z tekstem i zrozumienie go.

Przebieg Konkursu i podsumowanie odbyło się w podniosłej atmosferze: sztandar szkoły, odśpiewanie jej hymnu, przemówienie dyrektora szkoły, wręczenie nagród dzieciom, podziękowań, występ zespołu folklorystycznego „Ciechowiacy”. Miłym i podniosłym akcentem było przemówienie Marii Mazurkiewicz, Kujawsko-Pomorskiego Wicekuratora Oświaty, pana Jerzego Cieszyńskiego, Wójta Gminy Ciechocin, przedstawicieli KPCEN, aktorów. To wszystko tworzyło Święto Kultury Ludowej w regionie.

Podziękowania kierowane są do osób reprezentujących instytucje rządowe i samorządowe udzielające Honorowy Patronat w celu wspierania inicjatywy służącej rozwojowi dziecka i podniesienia rangi tego Konkursu: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Wójta Gminy Ciechocin.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom, dzieciom, nauczycielom, rodzicom, sponsorom za wspieranie inicjatyw służących rozwojowi dziecka, za udział w Konkursie.

Zapraszamy, już za rok, na IV edycję Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego „Z Oskarem Kolbergiem przez Polskę”.

Wyniki Konkursu:

Kategoria I „ Opowiedz nam bajkę Oskara Kolberga – dzieci z klas IV–V

I miejsce: Julia Szostak – Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie

II miejsce: Zofia Juszczak – Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie

III miejsce: Klara Karpińska – Osiecki Klub Kultury

Wyróżnienia

Klaudia Antoszek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy

Martyna Właśniewska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy

Marcelina Kawicka – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu

Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Amelia Pietruszka – Szkoła Podstawowa  im. Oskara Kolberga w Ciechocinie

Nagroda Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Julia Szostak – Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie

Nagroda Wójta Gminy Ciechocin

Piotr Kotkiewicz – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu

Nagroda KPCEN w Toruniu

Kacper Łańcucki – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu

Kategoria II „Posłuchaj Kolbergu Historii Mojego Regionu” – dzieci z klas VI–VII

I miejsce: Klaudia Dulczewska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie

II miejsce: Iwo Gorzka – Szkoła Podstawowa im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku

III miejsce: Aleksandra Pracowity – Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie

Wyróżnienia

Klaudia Pawlewicz – Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego w Działyniu

Magdalena Kończalska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie

Jakub Górski – Szkoła Podstawowa im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku

Nagroda Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Klaudia Dulczewska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie

Iwo Gorzka – Szkoła Podstawowa im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku

Nagroda Wójta Gminy Ciechocin

Wojciech Szymański – Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą

Tekst: Marzena Dulczewska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciechocinie

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie