Z biblioteką czy bez? Badanie zwyczajów czytelniczych nauczycieli – ankieta

Z biblioteką czy bez? Badanie zwyczajów czytelniczych nauczycieli – ankieta

                  Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu                    

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu przygotowała zakrojone na szeroką skalę badania ankietowe dotyczące zwyczajów czytelniczych nauczycieli oraz ich oczekiwań w stosunku do usług oferowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu. Chce dotrzeć z pytaniami do jak największej grupy nauczycieli z terenu objętego działalnością Biblioteki. Do wypełniania ankiety zaprasza przede wszystkim nauczycieli, którzy nie korzystają z usług Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.

Ankieta jest udostępniona pod linkiem:

http://www.bptorun.edu.pl/lime26/index.php/survey/index/sid/443297/newtest/Y/lang/pl

Wypełnienie ankiety (dostępnej także w wersji mobilnej) powinno zająć nie więcej niż  10 minut.

Na potrzeby badania opracowano kwestionariusz ankiety, który jest udostępniany respondentom wyłącznie w formie elektronicznej. Kwestionariusz składa się z ośmiu pytań badawczych i metryczki. Pytania dotyczą m.in. powodów niekorzystania przez nauczycieli z biblioteki, ich potrzeb czytelniczych i znajomości usług oferowanych przez bibliotekę. Dane z metryczki posłużą do charakterystyki społeczno-demograficznej respondentów.

Badaniem objęci są nauczyciele z Torunia i Grudziądza oraz powiatów: toruńskiego, grudziądzkiego, chełmińskiego, brodnickiego, wąbrzeskiego i golubsko-dobrzyńskiego, czyli terenu działania Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. O dystrybucję ankiety zostały poproszone wszystkie placówki oświatowe z terenu objętego badaniem.

Podstawę wyliczenia struktury badanej populacji będą stanowiły statusy nauczycieli odpowiadające stopniom awansu zawodowego (stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany i nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego).

Wyniki badania będą podstawą do zdiagnozowania powodów niekorzystania przez część populacji nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego z usług Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu oraz zaplanowania działań, które wzbudzą zainteresowanie usługami świadczonymi przez Bibliotekę.

Badanie jest realizowane w terminie 1.10-31.12.2018 r.

Wiesława Budrowska
Aldona Zawałkiewicz
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

 

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7013601