XXX Ogólnopolski Konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej

Dyskobol

XXX Ogólnopolski Konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej

Polski Komitet Olimpijski logoKonkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie dla młodzieży szkolnej organizowany jest przez Polski Komitet Olimpijski od 1989 roku.  To jedyny, nieokazjonalny konkurs na opowiadania o tak długiej tradycji we współczesnej kulturze olimpijskiej.

Poprzez uczestnictwo w konkursie uczniowie rozwijają swoje sportowe zamiłowania, poszerzają wiedzę nt. igrzysk olimpijskich i szeroko rozumianego sportu, przenosząc zachowania, emocje, postawy ze sportowego świata do własnego otoczenia, własnego życia. Opowiadania młodzieży pokazują i rozwijają jej potrzeby uczciwej rywalizacji, szacunku dla przeciwnika, niepełnosprawności, zachowania godności w przypadku przegranej, dezaprobaty rasizmu, dopingu i nieuczciwej rywalizacji, uznania dla wysiłku, siły woli, przyjaźni i wspólnoty z innymi ludźmi.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI i VII-VIII) z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opowiadanie powinno dotyczyć przynajmniej jednej z poniższych kwestii:
a) własnego doświadczenia sportowego,
b) fabularyzacji losów wielkich zwycięzców lub przegranych,
c) zasady fair play i szacunku dla innych,
d) radości z wysiłku i zwycięstwa nad sobą,
e) równowagi między ciałem a umysłem,
f) tradycji sportowych w rodzinie.

Objętość opowiadania nie może przekraczać 6 stron.

Każda szkoła może zgłosić do konkursu:
– 3 prace uczniów klas IV-VI,
– 3 prace uczniów klas VII-VIII.

Prace należy dostarczyć do dnia 26 marca 2020 r. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 9 czerwca 2020 r.

Informacje pochodzą z serwisu: https://www.olimpijski.pl

Regulamin

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,151,177