XXII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych

XXII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza uczniów szkół podstawowych klas V–VII z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w kolejnej edycji Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie.

Konkurs ma charakter drużynowy. Szkołę może reprezentować tylko jedna drużyna (dwie osoby). Zakres tematyczny Konkursu obejmuje: życie i twórczość Fryderyka Chopina w latach 1810 – 1830, osoby oraz miejsca związane z kompozytorem, zadanie słuchowe oraz ikonograficzne. Konkurs składa się z dwóch etapów: pisemnego (test) i ustnego (pytania otwarte).

Laureaci Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Organizator przewiduje także nagrodę dla klasy zwycięskiej drużyny – zaproszenie na audycję muzyczną i zwiedzanie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz rozwijanie zainteresowań związanych z muzyką.

 

Konkurs odbędzie się w piątek 24 listopada 2017 roku w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.

Termin zgłoszeń upływa 13 października 2017 roku.

 

Więcej informacji na www.szafarnia.art.pl/konkurs-wiedzy/

Kontakt: d.ornoch@szafarnia.art.pl, tel. 537 947 340

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7010548