XVI Wojewódzki Konkurs Historyczny “Zabytki naszego regionu”

XVI Wojewódzki Konkurs Historyczny “Zabytki naszego regionu”

Konkurs organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy służy propagowaniu wiedzy o regionie kujawsko-pomorskim. Ideą przewodnią jest zainteresowanie młodzieży historią i kulturą ich najbliższego otoczenia poprzez odkrywanie ciekawych miejsc i obiektów z przeszłości. Obecna edycja konkursu odbywać się będzie pod hasłem „Przeszłość zamknięta w rzeczach. Przedmioty codziennego użytku z województwa kujawsko-pomorskiego”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Cele konkursu:

  1. Rozbudzanie i pogłębianie wśród młodzieży zainteresowania dziedzictwem i historią kultury materialnej regionu.
  2. Zwrócenie uwagi na nie zawsze dostrzegane i doceniane obiekty kultury materialnej z dawnej i niedalekiej przeszłości.

 

Terminarz:

  1. Nadsyłanie prac: do 20 kwietnia 2020 r.
  2. Informacje o wynikach: do 8 czerwca 2020 r.
  3. Uroczysty finał konkursu odbędzie się w Salonie Hoffman KPCK w Bydgoszczy 18 czerwca 2020 r.

 

Konkurs objęty został patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty i kujawsko-pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Prace należy przesłać z dopiskiem na kopercie „Zabytki naszego regionu” na adres:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
plac Kościeleckich 6
85–033 Bydgoszcz

tel. 52–5851501 – 03, wew. 113, 114 lub 116
e-mail: zabytki@kpck.pl

Regulamin konkursu

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

5,852,323