XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem zaprasza do udziału w XVI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Gustawa Zielińskiego. W konkursie może wziąć udział każdy piszący, nie będący członkiem profesjonalnego związku twórczego. Wiek uczestnika – od 10 do 21 roku życia. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów.

Cel konkursu: 

  • pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji wśród dzieci i młodzieży,
  • konfrontacja twórczości poetyckiej,
  • promowanie młodych twórców.

Uczestnicy nadsyłają w terminie do 23 kwietnia 2018 r. (data stempla pocztowego) zestawy trzech wierszy, które nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach ogólnopolskich, oraz nie zostały nagrodzone w innych konkursach.

Prace konkursowe należy nadsyłać napisane wyłącznie pismem drukowanym przy pomocy komputerowego edytora tekstu w czterech egzemplarzach (każdy wiersz na papierze o formacie A-4).

Patronat nad konkursem objęli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosta Lipnowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skępe.

Regulamin konkursu

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7039836