XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

KRUS logo

Celem konkursu kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, zapobieganie wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I grupa: klasy 0-III szkoły podstawowej,
  • II grupa: klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy, 85-092 Bydgoszcz, ul. Wyczółkowskiego 22, w terminie do 5 kwietnia 2024 roku (decyduje data wpływu pracy do Oddziału).

Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów konkursu.

Kontakt: tel. 52 341 52 61, adres e-mail:  bydgoszcz@krus.gov.pl.

Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin.

Plakat konkursu

Źródło: KRUS

_

22 lutego 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7023686