XI edycja Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”

XI edycja Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”

Rusza XI Edycja Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”

Zapraszamy uczniów klas VII, VIII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół liceów, techników i szkół branżowych z naszego województwa do wzięcia udziału w kolejnej, jedenastej już edycji Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej pn. „Oni tworzyli naszą historię”. Organizatorami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu i Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Główną ideą konkursu jest upamiętnienie legendarnej cichociemnej gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej i zarażenie młodych ludzi jej największą pasją: dokumentowaniem historii, przede wszystkim dziejów lokalnych, na podstawie wspomnień świadków,  a także zdjęć i pamiątek z domowych archiwów, jak również popularyzowanie regionalnej edukacji historycznej i obywatelskiej.

Ponadto celami konkursu są:

  • rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią małej ojczyzny, regionu i Polski;
  • kształtowanie patriotycznych postaw;
  • zachęcenie nauczycieli i wychowawców do krzewienia wiedzy o historii regionu;
  • kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich;
  • wzmacnianie poczucia lokalnej i regionalnej tożsamości;
  • wzmocnienie więzi międzypokoleniowych;
  • promocja województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Uczniowie powinni przesłać organizatorowi indywidualnie przygotowane, niepublikowane wcześniej prace pisemne, objęte opieką nauczyciela, opracowane na jeden z trzech tematów: „O ludziach”, „O wydarzeniach” lub „Album rodzinny”. Będą one oceniane przez jury w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych oraz uczniowie liceów, techników i szkół branżowych. Prace mają przedstawiać losy nieznanych bohaterów oraz wspomnienia uczestników i świadków ważnych wydarzeń w najnowszych dziejach Polski, zwłaszcza naszego regionu.

Dla laureatów konkursu przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody: za zajęcie pierwszego miejsca w obu kategoriach – do 1 500,00 zł, za drugie miejsce – do 1 000 zł, za trzecie miejsce – do 500 zł. Szkoły, których uczniowie zwyciężyli w obu kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody trafią także do nauczycieli – opiekunów autorów zwycięskich prac w obu kategoriach.

Termin nadsyłania prac mija 12 kwietnia 2019 r., natomiast ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 10 maja 2019 r.

Prace należy przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Kultury i Edukacji

plac Teatralny 2

87-100 Toruń

lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do Punktu Informacyjno-Podawczego przy placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń.

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji pod nr telefonu 883 359 314.

Regulamin_Zawacka_2019

zal_1_regulamin zawacka

zal_2_oświadczenie uczestnika konkursu

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7181662

Skip to content