Wystawa posterowa „Kobiety historią pisane”

Wystawa posterowa „Kobiety historią pisane”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet zostanie otwarta wystawa zatytułowana „Kobiety historią pisane”. Składa się ona z 9 plansz, z których każda poświęcona jest jednej kobiecie, z wyjątkiem sióstr Świetlikowskich.

Ekspozycja ma zwrócić szczególną uwagę na bohaterskie nauczycielki, których droga zawodowa wpisała się w dzieje miasta i regionu, a które dotychczas były mało znane lub nieznane szerszemu gronu mieszkańców. Wystawa zawiera informacje o takich postaciach jak: Joanna Świetlik, Stanisława Świetlik, Władysława Zofia Podgóreczna, Halina Mokrzycka, Olga Trybuchowska, Maria Semeńczuk, Jadwiga Giełwanowska, Irena Gnap, Alfreda Piątek. Wśród nich są cztery nauczycielki tajnego nauczania, z różnych miejscowości naszego województwa. Są przedstawione także sylwetki kobiet z okresu zaborów, które pomimo „wilczego biletu”, pozbawione prawa do nauki, zdołały się wykształcić, zostać nauczycielkami i nauczać młode pokolenie Polaków. Jedna plansza poświęcona jest pani Oldze Trybuchowskiej. Opisuje bardzo ciekawą historię nauczycielki, która jako sybiraczka, po amnestii podpisanej przez gen. Władysława Sikorskiego z Józefem Stalinem, wyruszyła do Afryki, gdzie prowadziła nauczanie dla dzieci, a następnie trafiała do Anglii, i tam założyła szkołę dla dzieci polskich w Manchester. Wielokrotnie odwiedzała Bydgoszcz, a pamiątki z czasów jej pracy w Afryce, zostały przekazane do Muzeum Oświaty. Te i inne, równie ciekawe historie kobiet, można poznać na wystawie posterowej, dostępnej przed budynkiem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

Wystawa jest częścią projektu wieloletniego pt. „Poznaj bydgoskich bohaterów”, który jest realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy. Projekt jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności w  ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021 – 2030. Budżet całego naszego przedsięwzięcia wynosi 150 000 zł na lata 2022-2024.

Wystawa została przygotowana przez nauczycieli bibliotekarzy: Joannę Grabowską-Janowiak, Iwonę Gurtowską i Małgorzatę Kalinowską na podstawie zbiorów Muzeum Oświaty w Bydgoszczy. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o kobietach, które swoją działalnością zasłużyły się dla miasta i regionu zapraszamy od dnia 7 marca br., od g. 8.00 do zapoznania się z ekspozycją.

Celem wystawy jest promowanie wśród młodych mieszkańców Bydgoszczy i regionu kujawsko-pomorskiego dokonań ich lokalnych, mało znanych bohaterek nauczycielek, jako wzorca postaw patriotycznych współczesnej młodzieży. Celem ekspozycji jest przybliżenie wiedzy o  ich działalności i zasługach na niwie oświatowej, a tym samym rozwijanie patriotyzmu lokalnego, dumy narodowej Polaków, krzewienie polskości i tradycji narodowych.

Oficjalne otwarcie wystawy nastąpi 14 marca br. o godz. 14.30.

Oprac. Małgorzata Kalinowska, Joanna Guzińska

8 marca 2023 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7160334

Skip to content