Wystawa „Pomorze – jestem stąd!”

Wystawa „Pomorze – jestem stąd!”

Wystawa „Pomorze – jestem stąd!”

Jednym z elementów programu edukacyjnego „Romantyczny pozytywizm”, który  Muzeum Okręgowe w Toruniu realizuje dzięki dofinansowaniu z programu „Patriotyzm jutra”, jest wystawa planszowa „Pomorze – jestem stąd!”. Zaprezentowano na niej sylwetki pięciu wybitnych działaczy patriotyczno-społecznych wywodzących się z polskiego ziemiaństwa Prus Zachodnich (d. Królewskich). W dużej mierze to ich zaangażowaniu i wysiłkom zawdzięczamy to, że polityka władz pruskich wobec Polaków zamieszkujących Prusy Zachodnie w drugiej połowie XIX w. nie przyniosła spodziewanych efektów germanizacyjnych. Prusy Zachodnie zostały najpierw wcielone w obręb Państwa Pruskiego, a następnie poddane planowej germanizacji związanej z realizacją polityki Kulturkampfu. Reakcją na te działania była konsolidacja sił i środków jakimi dysponowali Polacy do walki o prawa równe z tymi, jakie miała ludność niemiecka, ale przede wszystkim do walki o zachowanie odrębności narodowej.

Wystawa przygotowana przez MOT skupia się wokół postaci pięciu liderów społeczności polskiej Prus Zachodnich. Przybliża portrety Ignacego Łyskowskiego, Zygmunta Działowskiego, Michała Sczanieckiego, Adama hr. Sierakowskiego oraz Ludwika Slaskiego. Ich wysiłki i praca na wielu polach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, politycznego i naukowego są doskonałym przykładem rozumnego, świadomego i przynoszącego trwałe owoce patriotyzmu. Ich życie nacechowane było służbą dla dobra ogółu i mimo, że realizowali ją w oparciu o pozytywistyczne hasła pracy organicznej, to często przyświecały im romantyczne idee.

Wystawa zostanie udostępniona w drugiej połowie sierpnia, wstęp będzie bezpłatny, a w każdą środę o godzinie 16.00 będzie można wziąć udział w oprowadzaniu.

Piotr Gużyński

Pomorze – jestem stąd!
Ratusz Staromiejski (dziedziniec)
Wystawa czynna: sierpień – listopad
Kurator: Piotr Gużyński

5 sierpnia 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7181820

Skip to content