Wystawa na 100-lecie odzyskania niepodległości Polski

Wystawa na 100-lecie odzyskania niepodległości Polski

Z okazji 100-lecia Niepodległości Polski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy przygotowała wystawę fotografii, dotyczącą historii szkolnictwa w okresie międzywojennym. Wydarzenie to jest objęte patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotra Całbeckiego.

Inspiracją przedsięwzięcia było nabycie do zbiorów Biblioteki kolekcji negatywów fotografii Jana Szyca, wykonanych w latach 1914-1938 wraz z opisem poszczególnych negatywów dotyczących szkoły, w której pracował, czyli Państwowego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika, a obecnie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na negatywach utrwalono sceny z życia szkoły, która w 2018 r. obchodzi jubileusz 450-lecia działalności.

Ekspozycja składa się z dziesięciu plansz, z których pierwsza przedstawia najważniejsze daty z dziejów Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kanwą scenariusza wystawy są etapy życia Jana Szyca, który w latach 1922-1952 był nauczycielem tej szkoły. Plansze zawierają zdjęcia z okresu międzywojennego, m.in. pracowni lekcyjnych, uroczystości szkolnych, harcerskich i patriotycznych z udziałem uczniów i nauczycieli przedwojennego Gimnazjum Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profesor Jan Szyc był nauczycielem fizyki i opiekunem Szkolnego Koła Astronomicznego. Był także jednym z założycieli Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, a także jego prezesem oraz członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Wystawie przyświecają następujące cele dydaktyczne:

  • Rozwijanie patriotycznych, obywatelskich i społecznych postaw uczniów poprzez przybliżenie historii życia ich rówieśników sprzed lat,
  • Uczczenie pamięci o ludziach, którzy żyli, pracowali i tworzyli historię regionu oraz ocalenie od zapomnienia wydarzenia, które się na nią złożyły,
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu dla przyszłych pokoleń i aktywne promowanie w środowisku zachowanych artefaktów,
  • Wydobywanie dokumentów życia codziennego oraz zachowanie ich w jak najlepszym stanie, dla przyszłych pokoleń, poprzez ich digitalizację,
  • Dotarcie z informacją o tych fascynujących zasobach do najszerszego grona odbiorców i udostępnianie ich środowisku lokalnemu.

Wystawa jest tylko małym fragmentem kolekcji 194 negatywów, w tym na płytach szklanych (dagerotypach), które znajdują się w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Można mówić o małym cudzie, w obliczu tego, że udało się zachować negatywy, które mają blisko 100 lat i dokładnie wiadomo, kto jest ich autorem. Natomiast wielkim cudem jest fakt, iż uwiecznione zdjęcia przedstawiają wydarzenia, miejsca i ludzi, które dla nas – współczesnych i przyszłych pokoleń – są istotne.

Do powstania wystawy przyczyniło się wiele osób. Dzięki działaniom pani prof. dr hab. Lidii Smentek, jej osobistym kontaktom i zaangażowaniu, można było zakupić do zbiorów Biblioteki negatywy zdjęć od kolekcjonera, pana Zbigniewa Kiełbasy z Poznania. Autorem  wersji cyfrowej zdjęć jest pan Marek Noniewicz, artysta fotografik, człowiek o wielkiej pasji, Wiceprezes Okręgu Kujawsko – Pomorskiego Związku Polskich Artystów Fotografików i Kustosz Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, który wywołał negatywy i dokonał ich digitalizacji dla potrzeb ekspozycji. Autorkami scenariusza wystawy są panie: Joanna Grabowska-Janowiak, Iwona Skowron i Małgorzata Kalinowska, nauczycielki z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

Wystawa będzie dostępna w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, na pierwszym piętrze budynku, w dniach od 4 do 30 września 2018 r.

Ekspozycja jest mobilna. Istnieje możliwość jej wypożyczenia.
Informacje i zapisy w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00, pod nr tel. 52 342 65 90.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka serdecznie zaprasza do obejrzenia tej niezwykłej prezentacji.

Wystawa została sfinansowana ze środków budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Fotograf i nauczyciel Jan Szyc

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7163730

Skip to content