Wystawa monograficzna Stefana Narębskiego

Wystawa monograficzna Stefana Narębskiego

Muzeum Okręgowe w Toruniu 24 listopada 2017 roku o godzinie 17.00 zaprasza do Ratusza Staromiejskiego na wernisaż wystawy monograficznej Stefana Narębskiego, organizowanej w ramach cyklu prezentacji wybitnych osobowości artystycznych Torunia i regionu, zasłużonych dla lokalnego środowiska kulturalnego i naukowego. W roku 2017 przypada 125. rocznica urodzin, a w 2016 roku minęła 50. rocznica śmierci Stefana Narębskiego (1892–1966), Te dwie daty są doskonałą okazją do przypomnienia dorobku twórczego architekta, konserwatora, niezwykle zaangażowanego w dziedzinie ochrony zabytków, artysty, współzałożyciela i wykładowcy Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, związanego z Toruniem, regionem, a także z Wilnem.

Stefan Narębski (1892–1966) studiował na Politechnice Warszawskiej, gdzie w 1922 roku uzyskał dyplom architekta. Był architektem miejskim we Włocławku i Wilnie. Od 1935 roku prowadził wykłady zlecone na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, a w 1937 roku otrzymał stanowisko profesora i kierownika Katedry Projektowania Wnętrz na Wydziale Sztuk Pięknych. Prowadził też wykłady dotyczące budownictwa wiejskiego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Po wojnie trafił do Torunia, gdzie od 1945 roku pracował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Organizował powstający wówczas Wydział Sztuk Pięknych, był jego dziekanem i prodziekanem. Od 1945 do przejścia na emeryturę w 1962 roku kierował Katedrą Projektowania Wnętrz.

Na wystawie monograficznej prezentującej życie Stefana Narębskiego, jego realizacje architektoniczne, konserwatorskie, jak również dorobek artystyczny i naukowy znajdują się obiekty wypożyczone od rodziny Stefana Narębskiego, a także z Muzeum Architektury we Wrocławiu, z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu i ze zbiorów MOT.

Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany katalog omawiający wyczerpująco dokonania artysty.

Agata Rissmann

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7162048

Skip to content