Wystawa jubileuszowa UTP 1951-2021

Wystawa jubileuszowa UTP 1951-2021

Zapraszamy na ulicę Mostową, na której prezentowana jest wystawa przedstawiająca historię UTP – największej i najstarszej państwowej uczelni wyższej w Bydgoszczy. Na planszach można zobaczyć, jak w kolejnych latach zmieniała się uczelnia, poznać jej wydziały, rektorów, a także największe osiągnięcia bydgoskich inżynierów. Wystawa stanowi część tegorocznych obchodów okrągłej rocznicy istnienia uczelni.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest najstarszą publiczną uczelnią bydgoską, której geneza sięga 1951 (nie licząc półakademickiej Akademii Rolniczej istniejącej w Bydgoszczy w latach 1920–1923). Uczelnia trzykrotnie zmieniała swój charakter, strukturę organizacyjną oraz nazwę:

• lata 1951–1964: Wieczorowa Szkoła Inżynierska z dwoma wydziałami – Mechanicznym i Chemicznym;
• lata 1964–1974: Wyższa Szkoła Inżynierska realizująca kształcenie na czterech wydziałach technicznych w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym;
• lata 1974–2006: Akademia Techniczno-Rolnicza, po połączeniu WSI z bydgoską Filią Akademii Rolniczej w Poznaniu;
• od 2006: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy.

Obecnie trwają starania o przekształcenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Politechnikę Bydgoską. Ministerstwo Edukacji i Nauki pozytywnie oceniło przedmiotowy wniosek. Stosowny projekt ustawy został skierowany do prac legislacyjnych.

Wystawę będzie można oglądać na Moście Staromiejskim do 2 lipca.

 

Informacja: www.bydgoszcz.pl
Fot. Robert Sawicki, www.bydgoszcz.pl

14 czerwca 2021 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

5,837,048