Wystawa czasowa „Obozy pracy DAG Bromberg” w MOB

Wystawa czasowa „Obozy pracy DAG Bromberg” w MOB

W latach 1939-1945 ponad 20 milionów ludzi z niemal wszystkich krajów Europy pra­cowało przymusowo na rzecz hitlerowskiej machiny wojennej.

Zmuszanie do pracy było procederem, dzięki któremu III Rzesza mogła prowadzić wojnę na skalę światową. Obejmował on wszystkie sek­tory gospodarki ze szczególnym uwzględnie­niem przemysłu, budownictwa oraz rolnictwa.

Wśród setek niemieckich koncernów pra­cujących na rzecz produkcji zbrojeniowej hitlerowskiej III Rzeszy jednym z większych był Dynamit Actien Gesellschaft (DAG) posiadający w okresie II wojny światowej 32 fabryki produkujące amunicję oraz mate­riały wybuchowe. Jedną z takich fabryk ulo­kowano pod Bydgoszczą nadając jej nazwę DAG Bromberg.

Wystawa „Obozy pracy DAG Bromberg” jest próbą odtworzenia wycinka rzeczywistości wojennej na terenie Bydgoszczy. Opowiada o trudnym codziennym życiu pra­cowników fabryki, którzy zakwaterowani w obozach stanowili wielonarodowościową i wielokulturową społeczność.

Każdy z pracowników fabryki posiadał okre­ślone prawa i obowiązki. Łączyło ich jedno – praca. Różniła – narodowość. Były tu zarówno młode, niemieckie dziewczęta, pracownicy najemni, przymusowi, jeńcy wojenni, więź­niowie z zakładów karnych i obozu koncen­tracyjnego. Wszyscy mieszkali w drewnia­nych barakach o różnym standardzie. Z uwagi na podział zakładu na dwie części DAG I Kaltwasser i DAG II Brahnau, przebiegający wzdłuż eksterytorialnej linii kolejowej, również obozy pracownicze podlegały tożsamym podziałom. Do DAG I przypisano obozy Kaltwasser oraz Klein Barthelsee (mieszczące się w obrębie obecnych ulic Wojska Polskiego, Szpitalna, Glinki). Obozy DAG II obejmowały obszar Brahnau (w obrębie obecnych ulic Toruńska, Nowotoruńska, Hutnicza), oraz zabudowania mieszczące się wewnątrz zakładu. Typowy obóz pracowniczy składał się z kilku baraków mieszkalnych, liczących ok. 100 miejsc każdy, domu kierownika obozu, zabudowań gospodarczo-magazynowych, ustępów i łaźni, lokowanych zawsze, ze względów sanitarnych poza częścią mieszkalną. Obozy ogrodzone były płotem z siatki stalowej, dodatkowo w tych, o charakterze zamkniętym, stawiano strażnice w narożnikach.

Wystawa ukazuje miejsca, gdzie zbudowa­no baraki. Dziś są tam bloki mieszkalne, lokale socjalne, szkoła, przedszkole, nie­użytki…Każdy obóz zlokalizowany został na zdjęciu lotniczym wykonanym przez aliancki samolot zwiadowczy w 1944 roku i dodatkowo opatrzony szkicem architekto­nicznym.

Przestrzeń wystawiennicza podzielona została na obszary tematyczne dotyczące takich zagad­nień jak: życie w obozie, opieka medyczna, za­grożenie nalotem i warunki sanitarno-bytowe.

Poznaj tragiczne losy więźniarek z obozu koncentracyjnego Stutthof
oraz sposób traktowania radzieckich jeńców wojennych.

Zobacz, jak wyglądało wnętrze izby bara­kowej,
gdzie i jak się myto, gdzie spano, gdzie spożywano posiłki.

Dowiedz się jak funkcjonował schron przeciwlotniczy – wejdź do jego wnętrza.

Exploseum ul. Alfreda Nobla, Bydgoszcz

Wystawa czynna do końca marca 2018 roku.

Wystawa dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7143092