Wysłuchanie publiczne w sprawie edukacji obywatelskiej

Plakat informacyjny wysłuchania publicznego w sprawie wprowadzanego przedmiotu - edukacja obywatelska.

Wysłuchanie publiczne w sprawie edukacji obywatelskiej

Instytut Badań Edukacyjnych i Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają do zgłaszania propozycji i uwag w sprawie nowego przedmiotu – edukacja obywatelska. Wysłuchanie publiczne już 20 czerwca. Z uwagi na charakter przedmiotu edukacja obywatelska, intencją organizatorów jest zebranie od obywatelek i obywateli opinii na temat społecznych oczekiwań, który od roku szkolnego 2025/2026 będzie prowadzony w klasach 2. szkół ponadpodstawowych (2 godziny w tygodniu w liceach ogólnokształcących i technikach oraz 1 godzina w szkołach branżowych).

Szczególnie zachęcamy do udziału w wysłuchaniu:

  • nauczycielki i nauczycieli wiedzy o społeczeństwie oraz historii i teraźniejszości,
  • młodych ludzi ze szkół średnich oraz świeżych absolwentów tych placówek.

 

Głos praktyków oraz młodzieży będzie stanowił szczególnie cenny wkład w pracę zespołu.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji i uwag poprzez formularz.

Wysłuchanie publiczne

20 czerwca, w godzinach 9.00-13.00 zapraszamy na wysłuchanie publiczne w formule online.

Zapisz się na wydarzenie.

Wysłuchanie odbywa się na początku procesu pracy zespołu ekspertek i ekspertów, którym Ministerstwo Edukacji Narodowej powierzyło opracowanie projektu podstawy programowej tego przedmiotu.

Wysłuchanie otworzą przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Instytutu Badań Edukacyjnych. Po oficjalnym otwarciu głos zostanie oddany uczestniczkom i uczestnikom – każdy będzie mógł w wyznaczonym czasie (takim samym dla wszystkich) zgłosić się do zabrania głosu i przedstawić swoje postulaty i rekomendacje.

Wysłuchaniu będą przysłuchiwać się przedstawicielki i przedstawiciele zespołu opracowującego podstawę programową przedmiotu edukacja obywatelska, a zgłoszone postulaty zostaną wykorzystane w pracach nad założeniami i projektem podstawy programowej.

Dla zespołu opracowującego podstawę programową szczególnie cenne będę uwagi dotyczące:

  • zakresu wiedzy, która powinna być uwzględniona w podstawie programowej
  • zakresu umiejętności obywatelskich, które powinny być kształtowane na tym przedmiocie
  • sposobów realizacji przedmiotu, w tym metod nauczania i oceniania.

 

Scenariusz zajęć

Nauczycieli wiedzy o społeczeństwie oraz historii i teraźniejszości zachęcamy do wykorzystania ostatnich lekcji w roku i zaangażowania swoich uczennic i uczniów w rozmowę o wytycznych dla tego przedmiotu. Mogą państwo skorzystać ze scenariusza lekcji, a następnie przesłać wnioski za pomocą formularza.

Źródło: IBE

_

11 czerwca 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7162033

Skip to content