Wyrażanie zgody na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji oraz osób niebędących nauczycielami

Wyrażanie zgody na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji oraz osób niebędących nauczycielami

Kuratorium Oświaty w BydgoszczyWyrażenie zgody na zatrudnienie powinno dotyczyć jedynie wyjątkowych sytuacji, w których brak zgody kuratora uniemożliwiłby realizację procesu dydaktycznego ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Podstawa prawna:

  1. Wyrażanie zgody przez kuratora na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji na zajmowanym stanowisku art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762).
  2. Wyrażanie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2020 r., poz. 1327) oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – art. 15 ust. 1 i 2 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

 

Wymagana dokumentacja:

Wniosek dyrektora szkoły lub placówki, którym wnosi o zgodę na zatrudnienie osoby mającej nauczać przedmiotu lub prowadzić dany rodzaj zajęć bez odpowiednich kwalifikacji, ze wskazaniem odpowiedniej podstawy prawnej. W uzasadnieniu wniosku należy:
a) wskazać powód zaistnienia konieczności zatrudnienia osoby do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć bez wymaganych kwalifikacji;
b) podać informację o przedmiocie lub rodzaju zajęć, jakie ma prowadzić dana osoba oraz o wymiarze godzin, na jaki ma być zatrudniona;
c) uzasadnić wybór danego kandydata i wskazać czy posiada przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

 

Więcej informacji TUTAJ

12 października 2021 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7039096