Wynalazki ułatwiające zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie

Wynalazki ułatwiające zdalne nauczanie

KPCEN Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli innych specjalności zainteresowanych tematem na konferencję on-line połączoną z warsztatami Eureka! Wynalazki! Edukacja w czasie pandemii, która odbędzie się 25 listopada 2020 roku w godz. 15.30 – 18.00.

W programie:

  • Wirtualne muzykowanie
  • Zasoby multimedialne na wyciągnięcie ręki
  • Geocaching jako metoda aktywizująca dzieci i młodzież
  • Kody QR w działaniach edukacyjnych
  • Tablet graficzny w zdalnym nauczaniu
  • Znów sprawdzian…

 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie formularza do 23 listopada 2020 roku oraz uiszczenie opłaty w wysokości 36 zł na nr konta:

21 1020 1462 0000 7202 0220 0319 Bank PKO BP SA O/Bydgoszcz z dopiskiem WYNALAZKI.

Po dokonaniu wpłaty zostaną przesłane:

  • link do zdalnego połączenia
  • wykaz materiałów, które warto przygotować, by czynnie uczestniczyć w zajęciach.

 

W imieniu organizatorów
Grażyna Szczepańczyk

Fot. Canva

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,683,323