Wymarzone Muzeum – konkurs przedłużony

Konkurs plastyczny

Wymarzone Muzeum – konkurs przedłużony

logo Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy wydłużyło termin nadsyłania prac do konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych (w tym integracyjnych i specjalnych) z województwa kujawsko-pomorskiego do 22.02.2019 r.

Do jakiego muzeum najchętniej przychodziłyby dzieci? Odpowiedź na to pytanie z pewnością znają tylko one. Chcielibyśmy ją poznać. Uczniowie z klas I-VI mają możliwość przedstawienia swoich nowatorskich, skrytych, a nawet tych najbardziej odważnych pomysłów! Twory mogą być odzwierciedleniem najskrytszych marzeń, jak mogłoby wyglądać najpiękniejsze i zarazem najbardziej fascynujące muzeum dla dzieci. Przedmiotem oceny konkursowej będą prace plastyczne dzieci wykonane w dowolnej technice, w formacie nie przekraczającym 100×70 cm lub prace przestrzenne nie przekraczające 50x50x50 cm, wykonane samodzielnie pod opieką opiekuna. Mile widziane będą opisy prac nie przekraczające 100 słów. W przypadku, gdy dziecko nie pisze samodzielnie, opis może wykonać opiekun.

Uczniowie będą oceniani w dwóch kategoriach: I-III oraz IV-VI. Jury wyłoni zwycięzców w obu grupach i przyzna im nagrody za zdobycie I, II i III miejsca. Przewidziano również trzy wyróżnienia w każdej grupie wiekowej oraz dyplomy okolicznościowe. Nagroda za zdobycie I miejsca uprawnia (jednorazowo) do wizyty w Muzeum i uczestnictwa w wybranych zajęciach muzealnych z 50% rabatem dla wszystkich uczniów z klasy zwycięzcy.

Prace powinny być wykonane samodzielnie, a każda z nich powinna zawierać numer, tytuł, imię i nazwisko autora (ucznia) oraz opiekuna (nauczyciela) wpisane na odwrocie. Do prac należy dołączyć wypełniony drukowanymi literami i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Muzeum www.muzeum.bydgoszcz.pl i www.wyczolkowski.pl – na ostatniej stronie regulaminu konkursu.

Prace prosimy przesłać na adres:
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Mennica 6, 85-001 Bydgoszcz
do dnia 22.02.2019 r. lub dostarczyć osobiście pod wyżej wskazany adres do dnia 22.02.2019 r. do godz. 16.00.

Termin otwarcia wystawy i wręczenie nagród zwycięzcom to 01.03.2019 roku, godz. 13.00.

Regulamin konkursu Wymarzone Muzeum – zmieniona data

Wymarzone Muzeum – plakat 22.02.2019

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164583

Skip to content