Wykład prof. Iwony Imańskiej i wernisaż wystawy „Skarby Biblioteki Gimnazjum Akademickiego w Toruniu”

Wykład prof. Iwony Imańskiej i wernisaż wystawy „Skarby Biblioteki Gimnazjum Akademickiego w Toruniu”

W piątek, 20 kwietnia, zapraszamy do Książnicy Kopernikańskiej na wykład prof. Iwony Imańskiej. Prelekcja została przygotowana wspólnie z Towarzystwem Miłośników Torunia w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki. Bezpośrednio po wykładzie nastąpi otwarcie wystawy „Skarby Biblioteki Gimnazjum Akademickiego w Toruniu”. Pokażemy na niej oryginalne wydawnictwa ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej. Kuratorem ekspozycji jest Anna Mazerska. Początek o godz. 18. Wstęp bezpłatny.

Powstanie biblioteki gimnazjalnej w Toruniu w 1594 r. wiązało się z podniesieniem rangi szkoły do stopnia gimnazjum akademickiego – mówi prof. Imańska. – Urządzono ją i zorganizowano na wzór biblioteki uniwersyteckiej z Lejdy. W zamyśle twórców toruńska biblioteka miała pełnić nie tylko ważne zadania wobec szkoły i pozostawać podstawowym warsztatem naukowym dla profesorów i uczniów, funkcjonowała także jako ogólnodostępna biblioteka publiczna. Nałożone na nią zadania i oczekiwania znajdowały odzwierciedlenie w nazewnictwie. Mówiono o niej nie tylko Bibliotheca Scholae Thorunensis, ale także Bibliotheca Publica Mariana, czy nawet Bibliotheca Patria. Rozwój placówki w dużym stopniu uzależniony był od szczodrości władz miejskich i mieszkańców Torunia. Szybko stała się liczącą biblioteką w skali kraju, znaną również za granicą. Przez ponad dwa stulecia książnica gimnazjalna przechodziła różne koleje losu. Do najtragiczniejszych wydarzeń doszło w 1724 r. Utraciła wówczas część zbiorów i dotychczasowe lokum. Mimo tego jej zbiory stanowią dziś najcenniejszy fragment zasobów Książnicy Kopernikańskiej.

Organizatorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7134633