Kształcenie umiejętności życia codziennego w grupie młodzieży ze spektrum autyzmu z użyciem gry terapeutycznej

Plakat zapraszający na wykład. Ilustracją jest zdjęcie tabletu (urządzenia mobilengo) na niebieskim tle.

Kształcenie umiejętności życia codziennego w grupie młodzieży ze spektrum autyzmu z użyciem gry terapeutycznej

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - logo

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zaprasza do udziału w wykładzie online: “Kształcenie umiejętności życia codziennego w grupie młodzieży ze spektrum autyzmu z użyciem gry terapeutycznej”, który odbędzie się 28 maja 2024 r. (wtorek), godz. 17:00-18:00. Wygłoszą go: dr hab. Jacek Matulewski, prof. UMK dr Izabela Grzankowska z UKW w Bydgoszczy.

Udział w wykładzie jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Formularz rejestracyjny

Tematyka wykładu

Nabywanie umiejętności życia codziennego (ang. daily living skills) w kontekście społecznym i w środowisku domowym jest szczególnie istotne dla osób ze spektrum autyzmu ze względu na ich znaczne trudności w tym obszarze funkcjonowania. Zastosowanie edukacji z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych sprawia, że nauka codziennych czynności staje się bardziej atrakcyjna, a wsparcie może być bardziej dostępne bez względu na miejsce zamieszkania.

Według tak sformułowanych założeń przygotowano grę terapeutyczną dla grupy 36. wysoko funkcjonujących chłopców ze spektrum autyzmu w wieku od 9 do 13 r.ż., którzy wraz z jednym z rodziców uczestniczyli w treningu czynności życia codziennego z uwzględnieniem strefy najbliższego rozwoju uczestnika.

Chłopcy otrzymali w ramach gry aplikację z zadaniami z życia codziennego. Oczekiwanym efektem było osiągnięcie możliwie dużej samodzielności w zakresie ćwiczonych umiejętności na drodze współpracy z opiekunem, który stopniowo redukował zakres wsparcia.

W celu oceny osiągnięć uczestników zastosowano dwa pomiary, pre i post test. W rezultacie okazało się, że poziom umiejętności w zakresie funkcjonowania codziennego chłopców z grupy badanej po treningu okazał się istotnie wyższy.

Ważnym ograniczeniem badań była społeczna kwarantanna spowodowana epidemią COVID-19, która nastąpiła tuż po rozpoczęciu treningu i wykluczyła możliwość realizacji wielu zadań poza domem.

Informacje na temat prelegentów

dr hab. Jacek Matulewski, prof. UMK – fizyk i informatyk. Kieruje Pracownią Gier Terapeutycznych „GameLab”, stanowiącą część Laboratorium Neurokognitywnego działającego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Zatrudniony jest na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie habilitował się z optyki kwantowej.

Zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i badaniem gier terapeutycznych, tworzeniem oprogramowania na potrzeby badań eksperymentalnych i klinicznych, a także oprogramowania korzystającego z interakcji wzrokowej (z użyciem eyetrackerów) m.in. dla osób niepełnosprawnych. Jego zainteresowania programowaniem dotyczą w szczególności platformy .NET i języka C#. Autor kilkunastu podręczników programowania.

dr Izabela Grzankowska – psycholog, doktor nauk społecznych, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie psychologii klinicznej.

Zainteresowana psychologią dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu oraz wzmacnianiem zasobów ich rodziców.

22 maja 2024 r.

 

Katarzyna Herman
k.herman@bptorun.edu.pl


| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7165162

Skip to content