Wyjazd studyjny do Chorwacji z KPCEN w Toruniu

Wyjazd studyjny do Chorwacji z KPCEN w Toruniu

Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów w Chorwacji

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu we współpracy z Unią Europejskich Federalistów w Łodzi zorganizowało kilkudniowy wyjazd studyjny do Chorwacji (30.03–5.04.2019) pod hasłem „Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów w Chorwacji”. W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, dyrektorzy i nauczyciele szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz nauczyciele konsultanci KPCEN w Toruniu.

Celem wyjazdu było poznanie organizacji systemu kształcenia w Chorwacji, roli i miejsca nauczyciela oraz dyrektora w szkole chorwackiej, poznanie i wykorzystanie inspirujących metod i form pracy – głównie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, a także nawiązanie ciekawej współpracy i wymiana doświadczeń.

Nasz kilkudniowy pobyt rozpoczęliśmy od wizyty w Ministerstwie Nauki i Edukacji w Zagrzebiu, stolicy kraju. Vlado Prskalo, pełnomocnik ministra, przedstawił nam chorwacki system edukacji, natomiast Vesna Hrvoj-Sic, dyrektor departamentu ds. promocji systemu VET, omówiła funkcjonujący system zapewnienia jakości w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Prezentacja Tamary Hudolin z Agencji Edukacji Dorosłych pozwoliła poznać uczestnikom zasady doskonalenia zawodowego nauczycieli w Chorwacji.

Następnie odwiedziliśmy dwie szkoły średnie. W Szkole Gastronomicznej w Opatiji zapoznano nas z organizacją szkolnictwa zawodowego. W szkole tej duży nacisk kładzie się na praktyczną naukę zawodu, a jej absolwenci stanowią większość kadry lokalnych hoteli i restauracji. W najstarszym w Chorwacji I Liceum w Rijece, które rozpoczęło działalność w 1627 roku, zaprezentowano nam sposoby rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów – miedzy innymi projekty i nowy krajowy program „School for life”.

Ostatni dzień pobytu w Chorwacji to wizyta w przedszkolu Dječji vrtić „Katarina Frankopan” i szkole podstawowej Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan” w mieście Krk. Mieliśmy możliwość obserwacji prowadzonych zajęć oraz okazję do wymiany poglądów i doświadczeń z dyrektorami i kadrą pedagogiczną odwiedzanych placówek. Rozmawialiśmy o doskonaleniu zawodowym chorwackich nauczycieli, ich awansie zawodowym i statusie. Była to również okazja do nawiązania ciekawej współpracy i wymiany doświadczeń. Duże zainteresowanie wzbudziła wśród uczestników miedzy innymi aranżacja przestrzeni edukacyjnej w przedszkolu oraz przedsiębiorczość szkoły podstawowej w zakresie pozyskiwania oliwy z własnego gaju oliwnego, z którego dochód przeznaczany jest na działalność placówki.

Wyjazd stał się również okazją do poznania walorów kulturowych i turystycznych Chorwacji. W drodze do Krk mieliśmy możliwość podziwiania uroków Wiednia. Pałac Hofburg, katedra Świętego Szczepana i ciekawe zakątki centrum zrobiły na nas ogromne wrażenie. W Zagrzebiu odwiedziliśmy starówkę, Muzeum Sztuki Naiwnej i katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Podróżując między szkołami zachwycaliśmy się pięknymi krajobrazami i roślinnością typową dla tej szerokości geograficznej. Odwiedziliśmy również Muzeum Turystyki w Opatiji i Muzeum Morskie w Rijece. W Jurandvor odwiedziliśmy kościół Świętej Łucji słynący z odkrytej w XIX wieku „płyty z Baśki”, czyli kamiennego bloku z tekstem napisanym w głagolicy, starosłowiańskim języku. Podziwiając piękne krajobrazy górskie, jadąc doliną baszczańską i zatrzymując się na chwilę nad zatoką w miejscowości Baška, dotarliśmy do miasteczka Vrbnik. Wyjątkowa w swoim charakterze starówka sprawiła, że Vrbnik fascynuje magiczną atmosferą, najwęższymi uliczkami, starymi domami, które ukrywają niesamowite legendy i pozostałościami średniowiecznych murów. W swoich zbiorach Vrbnik posiada garstkę dobrze zachowanych dokumentów pisanych głagolicą, przechowywanych w unikatowej bibliotece rodziny Vitezić.

Wymiana doświadczeń dała nam możliwość innego spojrzenia na codzienność w placówkach macierzystych. Podczas tej wizyty mieliśmy okazję dotknąć, poczuć i nawet posmakować chorwackiej historii, kultury i obyczajów. Niewątpliwie dodatkową wartością są zawarte nowe znajomości: te zagraniczne, otwierające nowe możliwości współpracy międzynarodowej, jak również między uczestnikami wyprawy.

Podczas wyjazdu Marzenna Wierzbicka, Wiesława Kuban i Justyna Kopczyńska, konsultantki KPCEN w Toruniu, przygotowały i przeprowadziły warsztaty tematyczne, podczas których rozmawialiśmy o kompetencjach nauczycieli oraz możliwościach rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów w naszych polskich szkołach i przedszkolach. Ciekawe ćwiczenia warsztatowe oraz cały pobyt w Chorwacji dały uczestnikom okazję do doskonalenia u siebie wszystkich kompetencji kluczowych.

Dyrektor KPCEN w Toruniu Sławomir Żebrowski oraz zespół organizujący wyjazd – Marzenna Wierzbicka, Wiesława Kuban, Justyna Kopczyńska i Małgorzata Kaczmarek – dziękują wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, otwartość w kontaktach, współtworzenie dobrej atmosfery i codzienny uśmiech na twarzy. Dziękujemy również Lidii Solarek, kierowniczce sekcji anglojęzycznej UEF „Wojciechowski” w Łodzi za (jak zwykle) bardzo dobrą współpracę podczas przygotowania wyprawy i w jej trakcie oraz Jolancie Čar (Navitas Travel) za pełnienie trudnej roli przewodnika i tłumacza.

Już dziś zapraszamy do udziału w przyszłorocznym zagranicznym wyjeździe studyjnym.

Sławomir Żebrowski, Marzenna Wierzbicka, Wiesława Kuban, Justyna Kopczyńska

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164384

Skip to content