Wyjątkowa wystawa w Młynie Wiedzy – “Ścieżki dorastania”

Wyjątkowa wystawa w Młynie Wiedzy – “Ścieżki dorastania”

W Młynie Wiedzy powstaje wyjątkowa wystawa dla nastolatków

Zakończył się pierwszy etap prac nad projektem wystawy „Ścieżki dorastania”, którą Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy planuje udostępnić w listopadzie 2019 roku w Centrum Innowacyjnej Edukacji. Wykonawcą ekspozycji wraz z zaaranżowaniem przestrzeni wystawienniczej jest MAE MULTIMEDIA ART & EDUCATION sp. z o.o.

Na wystawę składa się 31 stanowisk, które wchodzą w skład trzech ścieżek tematycznych. Znajdują się wśród nich zarówno eksponaty wspólne dla dwóch lub trzech ścieżek, jak i eksponaty należące do jednej z nich. – Stanowiska zostaną w większości zaopatrzone w multimedia i nowe technologie, które umożliwią wielopoziomowe zwiedzanie. W wymiarze wirtualnym będzie to możliwe poprzez wykonanie zdjęć, ich opcjonalną publikację na wystawie lub wysłanie ich do siebie i innych przy pomocy poczty elektronicznej – wyjaśnia Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

W wymiarze rzeczywistym poprzez możliwość wyboru jednego z trzech alternatywnych scenariuszy zwiedzania – ścieżek: ścieżki społeczno-kulturowej, ścieżki dojrzewania i ścieżki emocji, zwiedzający będzie miał możliwość wyboru jednej lub wielu z nich, ale także zwiedzania w sposób dowolny, według własnych upodobań i zainteresowań. Wystawa jest adresowana do osób indywidualnych i grup zorganizowanych: młodzieży w wieku nastoletnim (powyżej 13. roku życia) i dorosłych.

Opisy ścieżek na wystawie „Ścieżki dorastania”:

Ścieżka społeczno-kulturowa: stanowiska składające się na tę ścieżkę zwiedzania wprowadzą odbiorcę w kontekst zagadnień związanych z procesem enkulturacji – społeczno-kulturowego dorastania jednostki. Dorastanie zostanie pokazane jako proces samouświadomienia poprzez zrozumienie społecznych wzorców zachowań związanych m.in. z płcią kulturową, zrozumienie roli jaką ma budowanie poczucia własnej wartości i wyjątkowości, a także poszukiwanie sposobów wyrażenia własnej osobowości poprzez twórczość i doświadczenie sztuki. Zwrócona zostanie uwaga na interesujące młodych zjawiska związane z eksperymentowaniem z własnym ciałem, czy symbolikę rytuałów przejścia pomiędzy wiekiem dziecięcym i dorosłością.  Podkreślona zostanie wspierająca rola najbliższego otoczenia młodego człowieka, jego rodziny, podczas przejścia przez okres dorastania.

Ścieżka emocji: stanowiska tej ścieżki pozwolą młodym ludziom nauczyć się rozpoznawać emocje, właściwie je nazywać, rozładowywać i wyrażać. Dzięki temu możliwa będzie akceptacja przez nich skrajnych często emocji wieku dojrzewania. Młody człowiek, zamiast koncentrować się na „standardowych” problemach dorastania, zyska możliwość poświęcenia większej uwagi swojej aktywności intelektualnej i kulturalnej czy eksperymentom w dziedzinie sztuki.

Ścieżka dojrzewania: stanowiska tej ścieżki zaspokoją naturalną ciekawość okresu dojrzewania związaną z biologiczną sferą życia człowieka w sposób delikatny. Dzięki żartobliwym eksponatom pozwoli nabrać dystansu do problemów dojrzewania fizjologicznego i spojrzeć na nie z boku. Różnorodna tematyka stanowisk, niezależnie od pogrupowania ich w ścieżki tematyczne służące do zwiedzania indywidualnego i grupowego, pozwoli na realizację lekcji wychowawczych, czy lekcji wychowania do życia w rodzinie, zarówno zaproponowanych przez Centrum jak i lekcji prowadzonych przez nauczycieli-opiekunów grup szkolnych.

Beneficjentem projektu Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. „Minikoperniki”) podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim” jest Gmina Miasta Toruń. Projekt jest realizowany przez Gminę Miasta Toruń w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 8. Oś priorytetowa „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”, Działanie 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.

Poza wystawą „Ścieżki dorastania” zostaną utworzone sale modułowe, z możliwością czasowej modyfikacji na powierzchnie warsztatowe, pokazowe, szkoleniowe czy konferencyjne. W odnowionych obiektach znajdzie się również miejsce pod dodatkową infrastrukturę w postaci czytelni książek i czasopism popularnonaukowych. Odbiorcy oferty Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy będą mogli nie tylko zwiedzać ekspozycję czy wziąć udział w warsztatach kulturalno-edukacyjnych, ale również uczestniczyć w spotkaniach, dyskusjach, pokazach oraz innych wydarzeniach kulturalnych, organizowanych także w godzinach wieczornych.

Realizacja projektu przyczyni się m.in. do:

  • wzrostu uczestnictwa w kulturze i kompetencji kulturowych społeczeństwa;
  • zwiększenia wykorzystania potencjału kulturowego miasta, regionu i kraju oraz poziomu oferty w zakresie nowoczesnej edukacji kulturalnej w nowo utworzonej przestrzeni;
  • wzrostu udziału odbiorców w wydarzeniach kulturalnych poprzez dostosowanie programu kulturalno-edukacyjnego do kompetencji i zainteresowań odiorców;
  • stworzenia nowej oferty w zakresie edukacji kulturalnej, zgodnej z oczekiwaniami odbiorców.

Koszt przygotowania ekspozycji wraz z aranżacją przestrzeni to 3.934.770,00 zł brutto. Całkowity koszt projektu to 17 984 544,01 zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 416 318,23 zł.

 

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6866956