„Wybieram sport – skreślam nudę” – II edycja programu

„Wybieram sport – skreślam nudę” – II edycja programu

Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA zaprasza do udziału w drugiej edycji programu „Wybieram sport – skreślam nudę”. Program koncertuje się na wspieraniu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, działań promujących zdrowy styl życia oraz poprawiających jakość życia osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych do osób niepełnosprawnych. Wnioski można składać do 20 listopada.

Sportowy program wpisuje się jednocześnie w trzy cele statutowe Fundacji, które zostały sformułowane jako upowszechnianie rekreacji, kultury fizycznej i sportu, ochronę i promocję zdrowia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych.

W ramach programu wsparcie w postaci grantu mogą uzyskać najbardziej wartościowe inicjatywy służące kształtowaniu i promowaniu postaw  zgodnych z ideą aktywnego i zdrowego stylu życia oraz projekty służące zapewnieniu osobom w każdym wieku zdrowego życia takie jak: otwarte zajęcia sportowe pozaszkolne w placówkach oświatowych, otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne dla osób starszych, tworzenie kół sportowych i szkółek dla dzieci przedszkolnych, wspólne wycieczki piesze i rowerowe, organizacja turniejów i rozgrywek sportowych lub kampanie społeczne, eventy, happeningi oraz inne wydarzenia skoncentrowane na promowaniu pozytywnych postaw i zapobieganiu negatywnym skutkom niezdrowego stylu życia.

Grant prowadzony jest na terenie miasta Włocławek, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek.

Pula przeznaczona na wszystkie Granty w Programie wynosi: 150 000,00 zł.

 

 

Wniosek Wybieram_sport_skreślam nudę

Sprawozdanie_końcowe_Wybieram sport skreślam nudę

 

Źródło: anwildlawloclawka.pl

Fot. gł. anwildlawloclawka.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7142951