Wszystko co najlepsze, najpiękniejsze, najnowocześniejsze dla naszych uczniów!

Agnieszka Wyrwas

Wszystko co najlepsze, najpiękniejsze, najnowocześniejsze dla naszych uczniów!

Rozmowa z Agnieszką Wyrwas, dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu

„Korczak” to szansa na socjalizację, edukację i zdobycie zawodu dla młodzieży, która nie mogłaby tego osiągnąć w warunkach zwykłej szkoły.

Ośrodek kształci dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami, na wszystkich poziomach edukacyjnych. Prowadzimy zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oddziały przedszkolne, szkołę podstawową, branżową szkołę I stopnia, szkołę przysposabiającą do pracy i internat. Przedział wiekowy naszych podopiecznych jest bardzo szeroki. Obejmujemy opieką najmłodsze dzieci, nawet w pierwszym roku życia, i młodzież do ukończenia 24. roku życia. Mamy też ofertę dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu na wszystkich etapach edukacji. Tworzymy małoliczne klasy stwarzając dzieciom możliwość optymalnego, wszechstronnego rozwoju psychofizycznego. To właśnie zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów rozwijają ich zainteresowania, odkrywają talenty i umiejętności, które mogą być później rozwijane i poszerzane na poziomie szkoły średniej.

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Nasza placówka podąża stale za wymaganiami rynku pracy dostosowując ofertę kształcenia zawodowego. Stąd w naszej szkole branżowej kształcimy w siedmiu atrakcyjnych zawodach: kucharz, cukiernik, fryzjer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, krawiec. Co istotne, obejmujemy działalnością edukacyjną także młodzież z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym – na poziomie szkoły przysposabiającej do pracy. Nasi uczniowie otrzymują też pomoc z zakresu doradztwa zawodowego.

Szkoła jest miejscem, które zasadniczo wpływa na rozwój i kształtowanie się osobowości dziecka. Nasi wychowankowie stają się partnerami, członkami społeczności, na którą mają wpływ. Nawiązują tu kontakty koleżeńskie i przyjacielskie, wyjeżdżają na wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, zielone szkoły, zawody sportowe, chodzą na rajdy piesze, biorą udział w imprezach kulturalnych. Jednym słowem przygotowujemy ich i wprowadzamy w życie społeczne, wyposażamy w system wartości i umiejętności niezbędne dla samorealizacji. To, jak uspołecznione będzie dziecko, wpłynie w jego dalszym życiu na funkcjonowanie w społeczeństwie.

Czas nauczania na odległość był dla nauczycieli i terapeutów trudny z uwagi na brak bezpośredniego kontaktu z uczniami. Z niektórymi naszymi podopiecznymi musimy od nowa rozpoczynać proces terapeutyczny, nadrabiać stracony czas. Głęboko wierzę, że przestrzegając wytycznych i procedur przejdziemy suchą stopą przez ten rok szkolny prowadząc zajęcia w formie stacjonarnej.

 

Prowadzi pani zakrojoną na szeroką skalę rozbudowę ośrodka. Jak zmienią się w nim warunki po zakończeniu inwestycji?

Wszystko co najlepsze, najpiękniejsze, najnowocześniejsze – dla naszych uczniów! To idea, która przyświeca tej inwestycji od początku.

Powstanie budynek przedszkola z placem zabaw. Znajdą się tu sale do terapii małych dzieci, którą prowadzimy w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Powstanie również sala aktywności twórczej dziecka – z prawdziwą sceną. Tu dzieci będą mogły prezentować swoje talenty. Będziemy mieć nowy basen rehabilitacyjny z jaccuzi, dyszami wodnymi i przeciwprądem. Pozwoli nam to na prowadzenie nie tylko hydroterapii, ale też nauki pływania i treningów pływackich. W ramach generalnego remontu sali gimnastycznej modernizujemy jej zaplecze. Urządzimy tu m.in. siłownię. Już zostały dobudowane szatnie, łazienki oraz pomieszczenia dla nauczycieli.

Od lat borykaliśmy się z problemem komunikacyjnym związanym z przechodzeniem uczniów z jednego budynku do drugiego. Obecnie budynek boczny został połączony z budynkiem głównym i stanowią jedną całość. Powstała nowa klatka schodowa z nowoczesną windą.  Dobudowaliśmy piętro nad boczną części budynku, dzięki czemu zyskaliśmy blisko 180 metrów kwadratowych na sale lekcyjne i terapeutyczne.

 

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Kolejna część inwestycji to generalny remont budynku internatu z nadbudowa piętra. W części nadbudowanej powstanie kilka pracowni do nauki zawodu, m.in. fryzjerska, krawiecka, malarsko-tapeciarska, suchej zabudowy i  okładzinowo-posadzkarska oraz sale dydaktyczne. Remont obejmuje położenie nowych podłóg i instalacji; będą też nowe łazienki, aneksy kuchenne, sypialnie i świetlice. To jest to, na co od lat czekali nasi wychowankowie. A za budynkiem przedszkola powstanie nowe wielofunkcyjne boisko sportowe o powierzchni ponad 400 metrów kwadratowych.

Czasem mam wrażenie, że to się nie dzieje naprawdę. Codziennie jestem kilka razy na budowie, obserwuję jak każdego dnia pojawiają kolejne elementy – okna, ściany – i wciąż nie wierzę, że rozbudowa ośrodka stała się faktem. Wizja tego, co będzie, osładza naszą codzienność. Obecnie wszystkie gabinety znajdują się na sali gimnastycznej, pracujemy w systemie open space, co znakomicie wpływa na integrację pracowników ośrodka. Jestem dumna, że mogę kierować takim zespołem. Wszyscy czekamy na finał inwestycji – nowe warunki pracy o najwyższych standardach. Liczę, że już w listopadzie tego roku zostanie oddany do użytku budynek szkolny, pod koniec roku w planach jest oddanie budynku przedszkola. Kolejne etapy planujemy zakończyć w czerwcu 2021 roku, natomiast teren wokół wszystkich budynków ma być gotowy na wrzesień 2021 roku.

 

Wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę ośrodka, po prawej marszałek Piotr Całbecki; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Gdzie i w jakich warunkach uczą się teraz wasi podopieczni?

Najmłodsi, czyli dzieci z oddziałów przedszkolnych, od 1 sierpnia uczą się w budynku Caritasu przy ulicy Bydgoskiej w Toruniu, w otoczeniu parku miejskiego. Natomiast starsi uczniowie od 1 września mają zajęcia w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku oraz w Ośrodku Diecezji Toruńskiej Caritas w Przysieku. W Przysieku znajduje się również bursa, w której od poniedziałku do piątku mieszkają wychowankowie korzystający z internatu. Praktyki zawodowe w szkole branżowej realizujemy w wielu miejscach w Toruniu oraz w Przysieku. Uczniów dowozimy wynajętym autokarem i szkolnymi busami. Jest to ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Wraz z kadrą kierowniczą pracujemy po kilkanaście godzin na dobę opracowując grafiki dowozów, listy uczniów i opiekunów – żeby każdy dzień w pełni dopiąć. Codziennie na naszym parkingu w Toruniu nadzoruję uczniów wchodzących do autokaru zgodnie z wcześniej przygotowanymi listami. Na miejscu w Przysieku odbierają ich wicedyrektorki i nauczyciele. Podczas transportu opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy oraz nasi  pracownicy obsługi. Przed wejściem do autokarów i mierzymy im temperaturę, w trakcie przejazdu mają na twarzach maseczki. Mam takie wrażenie, że codziennie wyjeżdżają na wycieczkę – machamy sobie na do widzenia, życzymy miłego dnia. A gdy wracają po południu witamy się jakby wracali z tygodniowej wycieczki szkolnej.

Oby wszystkim wystarczyło tej radości jeszcze na kilka tygodni. Jest to trudny okres dla nas, dla uczniów i dla ich rodziców. Mam nadzieję, że już wkrótce rozpoczniemy naukę u siebie, w zmodernizowanym ośrodku w Toruniu.

 

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Źródło: kujawsko-pomorskie.pl

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7161528

Skip to content