Wstępne wyniki etapu rejonowego Konkursu z Fizyki i Astronomii dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

lekcja fizyki uczeń przy tablicy

Wstępne wyniki etapu rejonowego Konkursu z Fizyki i Astronomii dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - logo

Zgodnie z § 12 ust. 18 i 20 Regulaminu Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astro­nomii dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, w roku szkolnym 2020/2021, Komisja Wojewódzka, biorąc pod uwagę rozwiązania zadań etapu rejonowego: sprawdzianu pisemnego, I i II zadania obserwacyjnego oraz zadania otwartego, zakwalifikowała do III etapu (etapu wojewódzkiego) uczniów, którzy uzyskali na II etapie (etapie rejonowym) co najmniej 85 % możliwych do zdobycia punktów (co najmniej 34 punkty).

Lista uczestników w załączeniu.

Jednocześnie informujemy, że wgląd do prac II etapu Konkursu z Fizyki i Astronomii dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 jest możliwy we czwartek 4 marca 2021 r. od godz. 15.00 do godz. 17.00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu, przy ul. Kopernika 33 w Toruniu, po uprzednim ustaleniu, we wtorek 2 marca 2021 r., czasu rozpoczęcia wglądu, z Czesławem Stawikowskim Wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (tel. 600 650 109 – proszę dzwonić w godzinach 9.00-11.00 lub 16.00-18.00). Wgląd przeprowadzany jest z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie epidemii COVID-19.

Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7134776