Współpraca KPCEN z UTP w Bydgoszczy

Współpraca KPCEN z UTP w Bydgoszczy

Współpraca KPCEN z UTP w Bydgoszczy

KPCEN Bydgoszcz

28 września 2020 roku Robert Preus – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy i  Marek Adamski – Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy podpisali w siedzibie Rektoratu UTP porozumienie o współpracy.

Obie strony zadeklarowały współpracę miedzy innymi w zakresie:

  • wymiany doświadczeń między nauczycielami akademickimi i nauczycielami szkół w obszarze języków obcych, informatyki, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i zawodowych,
  • aktualizacji wiedzy i umiejętności nauczycieli szkół,
  • wsparcia merytorycznego nauczycieli akademickich,
  • promowania i wdrażanie w szkołach innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych,
  • dostosowania oferty edukacyjnej do wymagań współczesnego rynku pracy,
  • pozyskiwania partnerów do odbywania praktyk przez najlepszych studentów,
  • wspierania nauczycieli szkół w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

 

Na mocy porozumienia Strony zadeklarowały:

  • organizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym: konferencji, wykładów, warsztatów, szkoleń, kampanii informacyjnych, konsultacji on-line,
  • udział we wspólnych projektach edukacyjnych,
  • udział nauczycieli akademickich, dyrektorów i nauczycieli szkół w konferencjach.

 

Oprac. R. Preus
Fot.  R. Wszołek

 

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6883029