Współczesne wyzwania w zawodzie nauczyciela – relacja z konferencji KPCEN Toruń

Współczesne wyzwania w zawodzie nauczyciela – relacja z konferencji KPCEN Toruń

KPCEN Toruń

Za nami wojewódzka konferencja Zawód: nauczyciel – wyzwania współczesnej edukacji pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, którą zorganizowaliśmy 15 października. Ze względu na sytuację epidemiczną konferencja odbywała się z zachowaniem pełnych obostrzeń sanitarnych w auli Centrum Dialogu w Toruniu oraz online za pomocą platformy ClickMeeting.

Przed rozpoczęciem konferencji zespół KPCEN w Toruniu odbył szkolenie Co warto mierzyć i w co warto wierzyć, które poprowadził dla nas profesor UAM dr hab. Jacek Pyżalski. Dowiedzieliśmy się więcej o konstruowaniu narzędzi badawczych do przeprowadzania diagnozy potrzeb nauczycieli i omawialiśmy wybrane zagadnienia z przykładowych badań.

Jakie wyzwania stoją przed współczesnym nauczycielem? Jaką rolę w obecnych czasach spełnia i spełni e-edukacja? Po otwarciu konferencji przez dyrektora KPCEN w Toruniu Sławomira Żebrowskiego nauczyciele mieli okazję wysłuchać wystąpień prof. UAM dr. hab. Jacka Pyżalskiego, cenionego pedagoga i pracownika Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Sławomira Żebrowskiego, dyrektora KPCEN, a także pedagoga, nauczyciela i dyrektora szkoły w kontekście dobrych praktyk podczas trwania epidemii i wprowadzonej edukacji zdalnej od połowy marca 2020 r. Na temat Zawód: nauczyciel mówił dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM. Powołując się na przeprowadzone badania pokazywał korzyści i pułapki wynikające ze zdalnej edukacji. Wskazał przyczyny, które wpłynęły na pozytywne i negatywne aspekty nauczania zdalnego – kwestie ekonomiczne, rodzinne, psychologiczne, wykluczenie cyfrowe. Zwrócił uwagę na rolę relacji w szkole i w rodzinie na przebieg realizacji zdalnego nauczania.

Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN pokazał, jaka jest Rola i zadania nauczyciela w przyszłości. Wychodząc od sytuacji związanej z edukacją zdalną zwrócił uwagę na kwestię relacji nauczyciel–uczeń. Współpraca, zaufanie i pozytywna komunikacja to ważne filary pracy z uczniami. Dopiero po ich spełnieniu można efektywnie realizować podstawę programową.

Pedagog ze Szkoły Podstawowej w Janowie Anna Ornowska-Bartnicka podjęła temat Współpracy z rodzicami – ważnej zawsze, ale szczególnie potrzebnej w rzeczywistości zdalnego nauczania, wymagającej empatii, zrozumienia specyfiki sytuacji, w której znaleźli się uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół i rodzice.

O tym, jak wyglądać może Edukacja zdalna mówił Tomasz Grzybowski, nauczyciel fizyki i chemii. Prowadził od czasu pandemii zdalne nauczanie w Szkole Podstawowej nr 4 z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Toruniu, swoim codziennym miejscu pracy, oraz w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, będącej projektem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Izabela Ziętara, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Toruniu mówiła o Zarządzaniu placówką w sytuacji kryzysowej – otwartość na zmiany, elastyczność, gotowość do wdrażania nowych rozwiązań niezbędnych w zdalnej edukacji i dbałość o relacje to najważniejsze aspekty, na które zwróciła uwagę.

Wiesława Kuban, konsultantka KPCEN w Toruniu podziękowała prelegentom i uczestnikom wydarzenia za obecność. Podkreśliła wagę czynnika, który wybrzmiał we wszystkich wystąpieniach – dobrych relacji. Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN, zamykając obrady, zwrócił uwagę, że wszystkie podjęte tematy są ważne i aktualne, ponieważ ze względu na sytuację epidemiczną w trakcie trwania konferencji zapadła decyzja o ponownym przejściu części szkół w kraju do nauczania w trybie zdalnym.

 

Dominika Wojtasińska

Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu

 

 

Fot. Tadeusz Wański

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164584

Skip to content