Wspieranie osób z autyzmem i ich rodzin w poprawie jakości życia i rozwiązywaniu codziennych trudności na przykładzie Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę” – wykład online

Zaprosznie na wykład, na białym tle niebieskie puzzle oraz informacje o wykładzie z logotypem organizatora

Wspieranie osób z autyzmem i ich rodzin w poprawie jakości życia i rozwiązywaniu codziennych trudności na przykładzie Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę” – wykład online

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zaprasza serdecznie do udziału w wykładzie online: “Wspieranie osób z autyzmem i ich rodzin w poprawie jakości życia i rozwiązywaniu codziennych trudności na przykładzie Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę””, który odbędzie się 10 maja 2023 r. (środa) w godz. 16.00-17.00.

Wygłoszą go: Katarzyna Dąbrowska-Piotrowska, Aleksandra Lutomierska i Halina Stępień Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę” w Toruniu.

Udział w wykładzie jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Formularz rejestracyjny

Tematyka wykładu

W prezentacji zostanie ukazane, jakie trudności zgłaszają rodzice dzieci i uczniów z autyzmem, uczęszczających do naszej placówki, a także przykładowe rozwiązania, które w przypadku podopiecznych placówki okazały się skuteczne. Zagadnienia, które zostaną poruszane podczas wykładu, dotyczą m.in. budowania systemu motywacyjnego, doboru indywidualnych i funkcjonalnych programów edukacyjno-terapeutycznych, kształtowania umiejętności samoobsługowych (np. wykonywania czynności higienicznych), nauki akceptowania wykonywania procedur medycznych (np. badanie stetoskopem, pobieranie krwi), przeciwdziałaniu wybiórczości pokarmowej (trening jedzenia), czy też nauki akceptowania zmian utartych schematów (np. zmiany tras spacerów). Proponowane rozwiązania opierają się na technikach Stosowanej Analizy Zachowania.

Informacje na temat prelegentek:

Katarzyna Dąbrowska-Piotrowska

Nauczyciel-terapeuta w Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę” w Toruniu. Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika, studia magisterskie – pedagogika – pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Brała czynny udział w Międzynarodowych Sympozjach Naukowych, a także w licznych konferencjach o zasięgu krajowym, tematycznie związanych ze Stosowaną Analizą Zachowania, edukacją i terapią osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców oraz nauczycieli. Posiada certyfikat nauczyciela-terapeuty dziecka z autyzmem, odbyła także staż praktyczny w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Jest członkiem zespołu nadzorującego przebieg procesu terapii w Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę” oraz zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Aleksandra Lutomierska

Nauczyciel-terapeuta w Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę” w Toruniu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska o specjalności nauczycielskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii, neurologopedii, oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, a także wczesnego wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów autystycznych. Brała czynny udział w konferencjach o zasięgu krajowym, tematycznie związanych ze Stosowaną Analizą Zachowania. Posiada certyfikat nauczyciela-terapeuty dziecka z autyzmem, dwukrotnie odbyła staż praktyczny w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Brała czynny udział w Międzynarodowych Sympozjach Naukowych, a także w licznych konferencjach o zasięgu krajowym, tematycznie związanych ze Stosowaną Analizą Zachowania, edukacją i terapią osób niepełnosprawnych intelektualnie, logopedią oraz edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców oraz nauczycieli. Jest członkiem zespołu nadzorującego przebieg proces terapii w Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę” oraz zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Prowadzi również konsultacje w punkcie konsultacyjny działający przy placówce.

Halina Stępień

Wicedyrektor Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę” w Toruniu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności edukacja ustawiczna, rewalidacja osób upośledzonych umysłowo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wczesnego wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów autystycznych. Jako wicedyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny w Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę”. Brała udział w licznych kursach oraz szkoleniach tematycznie związanych ze Stosowaną Analizą Zachowania oraz edukacja przedszkolną i wczesnoszkolną. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców oraz nauczycieli. Posiada certyfikat nauczyciela-terapeuty dziecka z autyzmem, dwukrotnie odbyła staż praktyczny w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Brała czynny udział w Międzynarodowych Sympozjach Naukowych, a także w licznych konferencjach o zasięgu krajowym, tematycznie związanych ze Stosowaną Analizą Zachowania, edukacją i terapią osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną. Jest członkiem zespołu nadzorującego przebieg proces terapii w Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę”, członkiem zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, prowadzi również konsultacje w punkcie konsultacyjny działający przy placówce.

 

Informacje o wydarzeniu na stronie organizatora: przejdź na stronę Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

28 kwietnia 2023 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7165206

Skip to content