“Wolontariat w szkole – uczniowie aktywni dla innych” – sprawozdanie z konferencji

“Wolontariat w szkole – uczniowie aktywni dla innych” – sprawozdanie z konferencji

„Wolontariat spełnia ważną rolę wychowawczą, jest nauką empatii, otwiera nowe perspektywy – to istotny aspekt działania szkół” – tymi słowami Małgorzata Trzeciak, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, otworzyła konferencję “Wolontariat w szkole – uczniowie aktywni dla innych”. Sympozjum odbyło się 12 marca br. w Centrum Dialogu w Toruniu, a jego organizatorkami były Zofia Spalińska i Regina Strzemeska, konsultantki KPCEN.

Po otwarciu konferencji Zofia Spalińska przedstawiła głównych prelegentów: Ewę Ignaszak, wizytatora Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Tomasza Dominiaka ze Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych Subicere i dr Lidię Chylewską-Barakat, psychologa klinicznego.

Ewa Ignaszak w wystąpieniu Uwarunkowania formalnoprawne działalności wolontariatu w szkole przedstawiła funkcjonowanie wolontariatu od strony prawnej. Skupiła się na regulacjach przepisów dotyczących działalności filantropijnej w szkole. Prezentacja Tomasza Dominiaka (Wolontariat jako forma kształtowania postaw i promowania wartości) skupiała się na informacjach, jakie postawy kształtuje działalność w wolontariacie, jak wygląda cykl współpracy z wolontariuszem, gdzie mogą działać uczniowie – jak to wygląda krok po kroku. Dr Lidia Chylewska-Barakat w wykładzie Pomagać innym – czy to jest sposób na życie? mówiła o różnych motywacjach, którymi kierują się wolontariusze. Akcentowała ważną rolę świadomości korzyści, które uzyskujemy pomagając innym. Porównywała podejście polskie do bycia wolontariuszem z kanadyjskim.

Kolejną częścią konferencji była prezentacja „dobrych praktyk” – przykładów działalności dobroczynnej. Nauczyciele ze szkół w regionie opowiadali, w jaki sposób ich uczniowie-wolontariusze pomagają innym. Małgorzata Zalewska z Technikum Menedżerskiego w Toruniu wymieniała m.in. pomoc w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, zbiórkę ubrań dla uchodźców z Aleppo, „Szlachetną Paczkę” i świąteczną zbiórkę żywności, „Maraton Pisania Listów” (współpraca z Amnesty International), „Jadłodzielnię”, „Wymienialnię książek”, „Żywą Bibliotekę” – spotkania z ludźmi-„żywymi książkami”, które mają na celu uwrażliwić na inność, propagować tolerancję. Magdalena Prusakowska z V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu zaznaczyła, że działalność w wolontariacie wspiera rozwój ucznia w burzliwym okresie dorastania na poziomie inteligencji emocjonalnej, społecznym, poznawczym, duchowym. Przedstawiała strukturę funkcjonowania wolontariatu w szkole i opisywała funkcję nauczyciela-koordynatora. Aldona Rzepińska mówiła o działalności Szkolnego Koła Caritas (diecezja toruńska). Wymieniła m.in. takie inicjatywy, jak Światowy Dzień Chorego, „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, „Noc Wolontariatu i Tolerancji”, szkolny happening „Serce dla mamy”, festyn dla dzieci „Bądźmy razem”, obchody Dni Papieskich w szkole. Zaznaczyła, że za swoją działalność dobroczynną otrzymali Certyfikat Toruńskiego Anioła. Magdalena Illeczko z MDK w Toruniu zaprezentowała Różne oblicza wolontariatu na podstawie ,,Klubu Ośmiu”. Klub początkowo działał w OPPH „Dom Harcerza”, a w 2002 roku został przeniesiony do MDK. Jego członkami są uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Organizował Karnawałowy Bal Integracyjny, tematyczne cykliczne imprezy dofinansowane przez toruński Urząd Miasta, warsztaty „Bezpieczne wakacje” i inne zajęcia dotyczące bezpieczeństwa we współpracy ze strażą pożarną, policją, strażą miejską. W Domu Pomocy na Wrzosach organizowali Dni Babci i Dziadka, dla dzieci z Domu Dziecka – atrakcje na Barbarce w Dniu Dziecka i wiele innych wspaniałych inicjatyw skierowanych do osób starszych i dzieci. Szkolne Koło Przyjaciół „Mam marzenie” z Zespołu Szkół nr 8 w Toruniu, którego opiekunką jest Jolanta Kosiorek, reprezentowały dwie uczennice. Ich prezentacja odzwierciedlała emocjonalne zaangażowanie dziewczynek w działalność dobroczynną. Mówiły o pomocy chorym dzieciom (przebywającym w szpitalach, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, hospicjach) w spełnianiu ich marzeń – tych drobnych, dotyczących upragnionych zabawek i gadżetów, oraz tych większych, jak np. sfinansowanie wyjazdu na wakacje. By zrealizować pragnienia potrzebujących, niejednokrotnie przeznaczały na te cele własne oszczędności. Za swoją wyjątkową działalność uczniowie koła „Mam marzenie” zostali uhonorowani „Kryształowym Sercem” od „Nowości”. Hanna Kapelińska z II LO w Toruniu mówiła o Toruńskim Głosie Profilaktyki, który funkcjonuje pod patronatem Prezydenta Miasta Torunia, integrując wiele środowisk zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Była mowa o współpracy z Domem Harcerza, z psychologami. Koordynatorka tego wolontariatu akcentowała pracę z uczniem na zasadzie dialogu motywującego. Zespół Szkół w Czernikowie, reprezentowany przez Sylwię Markuszewską-Grosik i Agnieszkę Paczkowską, mógł się pochwalić działaniem w ramach Szlachetnej Paczki, dla Fundacji DKMS, pracą podczas Dnia Dawcy Szpiku Kostnego. Organizują również zbiórki oraz szkolą wolontariuszy.

Równolegle do prezentacji konferencyjnych odbywały się warsztaty dla młodzieży w dwóch grupach, koordynowanych przez Aldonę Rzepińską i Agnieszkę Majewską. W pracy zespołowej uczniowie omawiali definicję wolontariatu, charakterystykę wolontariusza pod względem cech osobowościowych, sposoby i miejsca działania dobroczynnego. Warsztaty były okazją do zapoznania uczniów z ideą wolontariatu, zainspirowania ich do działań na rzecz innych ludzi oraz doskonalenia współpracy.

Konferencja “Wolontariat w szkole – uczniowie aktywni dla innych” była interesującym i pouczającym spotkaniem nauczycieli, uczniów i wolontariuszy. Wzbudziła spore zainteresowanie uczestników, poruszyła emocje. Pokazała, w jaki sposób młodzież może podjąć działalność dobroczynną i jak nauczyciele mogą w tym pomóc. Przypomniała, jak istotne jest bycie dla innych – zarówno to bezinteresowne, jak i to ze świadomością własnych korzyści, ale zawsze ukierunkowane na dobro drugiego człowieka.

Dominika Wojtasińska, Pracownia Informacji i Promocji, KPCEN Toruń

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7023663