Wojewódzki konkurs plastyczny „Co by było, gdyby, czyli spuść fantazję ze smyczy”

Konkurs plastyczny

Wojewódzki konkurs plastyczny „Co by było, gdyby, czyli spuść fantazję ze smyczy”

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Co by było, gdyby… tak jak w „Niekończącej się historii” bohater czytanej właśnie książki nagle skontaktował się z czytającym, zaprosił go do swojego świata i zaproponował mu uczestniczenie w rozgrywających się wydarzeniach? Albo inaczej – gdyby powiedział, że nie chce wciąż „odgrywać” tej samej roli w historii wymyślonej przez autora i chce żyć w prawdziwym świecie oglądanym ukradkiem z kart książki?

Co by było, gdyby… zetknęły się ze sobą dwa świata – fantastyczny, literacki i realnie istniejący? Gdybyśmy naprawdę odkryli tajemnicze przejście do innej rzeczywistości lub znaleźli magiczny przedmiot, dzięki któremu – tak jak Bastian z „Niekończącej się historii” Michaela Ende – moglibyśmy dowolnie kierować losami książkowych bohaterów?

Takie marzenia stały się inspiracją do napisania projektu edukacyjnego „Co by było, gdyby, czyli spuść fantazję ze smyczy”, który stanowi bezpośrednią kontynuację projektu „Wokół książki dziecięcej i młodzieżowej”, realizowanego od początku września 2018 do końca kwietnia 2019 roku przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu we współpracy z Książnicą Kopernikańską w Toruniu, Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu, Galerią i Ośrodkiem Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu oraz toruńskim oddziałem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Główną część projektu stanowi II edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Polska literatura dziecięca i młodzieżowa w ilustracji” pod tytułem „Co by było, gdyby, czyli spuść fantazję ze smyczy”, zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu, we współpracy z Książnicą Kopernikańską w Toruniu, Galerią i Ośrodkiem Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Toruniu, z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu, toruńskim oddziałem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz z Fundacją na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół „Dorotkowo”.

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół specjalnych, wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz podopieczni organizacji specjalizujących się w pomocy młodym niepełnosprawnym z województwa kujawsko-pomorskiego.

Zadaniem uczestnika konkursu jest narysowanie komiksu składającego się z maksymalne sześciu obrazków, inspirowanego dowolnie wybraną przez siebie książką, opowiadającego o spotkaniu się dwóch światów – rzeczywistego i literackiego. Pracę będzie można wykonać dowolną techniką plastyczną (np. rysunek, malowanka, wyklejanka, wydzieranka, kolaż) lub techniką komputerową (praca powinna być wydrukowana) w formacie A3.

Ilustracje będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych – uczniowie:

  1. klas I-III szkoły podstawowej,
  2. klas IV-VI szkoły podstawowej,
  3. klas VII-VIII szkoły podstawowej,
  4. uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 

Jury, powołane przez organizatorów, będzie oceniać nadesłane ilustracje, biorąc pod uwagę takie kryteria, jak: jasność przekazu wizualnego, pomysłowość i kreatywność, estetykę wykonania, zgodność ilustracji z treścią książki. Nagrody przyznane zostaną w czterech kategoriach wiekowych. Przewidziane są nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Organizatorzy dają sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.

Prace konkursowe można dostarczyć osobiście do sekretariatu Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego 4, w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 15.00 lub przesłać je na adres:

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
ul. Dąbrowskiego 4
87-100 Toruń

Z dopiskiem: konkurs „Fantazja bez smyczy”

Termin zgłaszania prac upływa 28 lutego 2021 r. Prace dostarczone po terminie nie będą przyjmowane, w przypadku prac przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatorów konkursu oraz w portalu Edupolis 31 marca 2021 r.

Wernisaż prac plastycznych laureatów konkursu i rozdanie nagród zwycięzcom odbędzie się w kwietniu 2021 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu (ul. Dąbrowskiego 4). Jeśli sytuacja epidemiczna w kraju nie pozwoli na zorganizowanie wernisażu i wystawy stacjonarnie, prace plastyczne zwycięzców zostaną zaprezentowane na wystawie online, udostępnionej na stronach organizatorów oraz w portalu Edupolis, a nagrody zostaną przesłane pocztą.

Projekt edukacyjny został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy oraz Polskiej Sekcji IBBY.

Do pobrania:

Regulamin konkursu 2020

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Plakat A3

Oprac. Anna Siemińska
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7161574

Skip to content