Wojewódzki konkurs plastyczny

Wojewódzki konkurs plastyczny

Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy zaprasza do udziału w VII edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego „Na tropach sztuki. Tęczowe barwy motyli”.

Celem konkursu jest m.in. rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, uwrażliwianie na piękno fauny oraz poszerzanie wiadomości na temat różnorodnych gatunków motyli. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych, IV-VII szkół podstawowych oraz do uczniów gimnazjum.

Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną przedstawiającą różne gatunki motyli. Prace należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście w terminie do 31.10.2017 r. do sekretariatu szkoły przy ulicy M. Skłodowskiej – Curie 4 w Bydgoszczy (2 piętro).

Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są dyplomy i nagrody.

Regulamin konkursu

Zgoda opiekuna

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6874291