Wojewódzki Konkurs na lapbooka o krajach DACHL

logotyp PSNJN Oddział Toruń, czerwone litery na białym tle oraz symbol układu słonecznego przy ostatniej literze

Wojewódzki Konkurs na lapbooka o krajach DACHL

 

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Toruniu serdecznie zaprasza uczniów oraz ich nauczycieli do udziału w wojewódzkim konkursie na lapbooka o krajach niemieckiego obszaru językowego (DACHL).

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz ich nauczycieli. Od uczniów nie jest wymagana znajomość języka niemieckiego. Konkurs jest przewidziany dla wszystkich nauczycieli, nie tylko członków PSNJN. Prace konkursowe należy nadsyłać do 20 listopada 2023 r.

Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Konsula Generalnego Niemiec w Gdańsku – panią prof. h.c. Cornelię Pieper. 

 

Cele konkursu:

  • zapoznanie uczniów z wiedzą ogólną o krajach niemieckojęzycznych,
  • zainteresowanie dzieci i młodzieży kulturą krajów niemieckojęzycznych i ich językiem,
  • umiejętność selekcjonowania informacji i zastosowanie technologii informacyjnej,
  • rozwijanie zdolności manualnych uczniów,
  • holistyczne i interdyscyplinarne ujęcie nauki języka niemieckiego,
  • rozwijanie kompetencji językowych,
  • zachęcenie do samodzielnego uczenia się.

 

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

  • klasy IV-VI SP
  • klasy VII-VIII SP

 

Laureaci otrzymają nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia.

Termin nadsyłania prac:

Prace należy przesłać do 20.11.2023 na własny koszt lub osobiście dostarczyć na adres Medioteki Instytutu Goethego przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy wraz z kartą zgłoszenia (w załączniku I). W przypadku wysyłki prosimy zabezpieczyć lapbooki przed uszkodzeniem. Decyduje data stempla pocztowego.

Adres do wysyłki: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy,

ul. M. Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz, z dopiskiem “Konkurs lapbook”.

Partnerami konkursu są Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy oraz Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu. 

Fundatorzy nagród: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Toruniu, Konsulat Generalny Niemiec w Gdańsku, Ambasada Austrii w Warszawie, Ambasada Szwajcarii w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Medioteka Instytutu Goethego przy Bibliotece Pedagogicznej w Bydgoszczy, Instytut Goethego w Warszawie, Towarzystwo Polsko – Austriackie, Deutsch-Polnisches Jugendwerk, Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej, wydawnictwa językowe.

Materiały do pobrania:

Regulamin Wojewódzkiego konkursu na lapbooka o krajach DACHL 

ZAŁĄCZNIKI Wojewódzki konkurs na lapbook 

Wszelkie pytania można kierować na adres mailowy: psnjn.torun.zarzad@gmail.com

17 października 2023 r.

 

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7165214

Skip to content