Wojewódzki Internetowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II „Wstańcie, chodźmy!”

Papież przed tłumem wiernych.

Wojewódzki Internetowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II „Wstańcie, chodźmy!”

PBW w Bydgoszczy logo

Konkurs skierowany jest do uczniów klas V‑VIII szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Polega na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu internetowym, do którego link będzie zamieszczony na stronie internetowej organizatora. Pytania zostaną udostępnione 03.06.2024 r. o godz. 17.00. Termin przesłania odpowiedzi upływa 16.06.2024 r. o godz. 21.00.

Konkurs ogłoszono z okazji 25. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do Bydgoszczy i Torunia.

Uczestnik musi wypełnić i dostarczyć do biblioteki formularz zgłoszeniowy na konkurs oraz zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie (Załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu). Dokumenty te można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą albo skan dokumentów wysłać na adres: gromadzenie@pbw.bydgoszcz.pl.

Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny przesłanych odpowiedzi oraz przyzna nagrody rzeczowe.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1)

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych (zał. nr 2)

Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu i ich rodziców/opiekunów prawnych

Grafika ilustracyjna

_

27 maja 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7181642

Skip to content