Wkrótce egzamin ósmoklasisty

E8

Wkrótce egzamin ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna - logoDyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazał podstawowe informacje o egzaminie ósmoklasisty.

W 2024 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 14 do 16 maja (wtorek-czwartek), zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 14 maja, wtorek – język polski, godz. 9:00, 120 minut;
 • 15 maja, środa – matematyka, godz. 9:00, 100 minut;
 • 16 maja, czwartek –  język obcy nowożytny, godz. 9:00, 90 minut.

 

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony o nie więcej niż:

 • 60 minut – w przypadku języka polskiego (W przypadku uczniów – obywateli Ukrainy czas przeprowadzania egzaminu z języka polskiego może zostać przedłużony o nie więcej niż 90 minut).
 • 50 minut – w przypadku matematyki
 • 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

 

W 2024 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych:

 1. ponad 214 500 uczniów z ponad 11 190 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad
  643 500 arkuszach
 2. ponad 11 600 uczniów – obywateli Ukrainy z ok. 3 400 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 34 800 arkuszach (Uczniowie – obywatele Ukrainy przystępują do egzaminu ósmoklasisty na podstawie § 2b ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – Dz.U. z 2023 r. poz. 2094).

 

Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 215 różnego rodzaju arkuszy, tj.:

 • 58 arkuszy z języka polskiego, w tym arkusze z poleceniami w języku ukraińskim i języku polskim
 • 59 arkuszy z matematyki w języku polskim, litewskim oraz ukraińskim
 • 98 arkuszy i 26 zestawów nagrań z języków obcych nowożytnych, w tym materiały z poleceniami w języku ukraińskim i języku polskim.

 

Największa grupa ósmoklasistów (97,7%) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9% uczniów VIII klasy szkoły podstawowej.
Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,4% ósmoklasistów.

Spośród uczniów – obywateli Ukrainy największa grupa (75,4%) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język rosyjski. Do egzaminu z tego języka przystąpi 23,4% uczniów – obywateli Ukrainy. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego) przystąpi łącznie 1,2% spośród wszystkich zgłoszonych uczniów – obywateli Ukrainy.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Zaświadczenia lub informacje o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 3 lipca br. Tego samego dnia (3 lipca br.) swoje wyniki poznają uczniowie oraz zostaną ogłoszone ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.

Źródło: CKE

_

6 maja 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7181720

Skip to content