Wieczór Toruński w Książnicy Kopernikańskiej

Wieczór Toruński w Książnicy Kopernikańskiej

Książnica Kopernikańska w Toruniu zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu “Wieczór Toruński” pn. “Urbanonimia Torunia a problem ochrony zabytków niematerialnego dziedzictwa kulturowego”. Gość “Wieczoru Toruńskiego  –  dr Artur Trapszyc z Muzeum Etnograficznego w Toruniu – zajmie się urbanonimią grodu Kopernika, a więc nazewnictwem ulic, placów, budynków, osiedli, dzielnic, parków. Nazwy te, traktowane jako element niematerialnego dziedzictwa kulturowego, to cenny zapis rzeczywistości historycznej. Wiele z nich dokumentuje dawny układ, status i funkcje miejskich przestrzeni, świadcząc o zmianach, jakie zaszły w krajobrazie Torunia. Dr Trapszyc zwróci uwagę na pamiątkową i zabytkową wartość nazw oraz potrzebę ich ochrony. Zaproponuje również poważny namysł nad przywróceniem najcenniejszych urbanonimów, które zniknęły z mapy miasta. Spotkanie zostało przygotowane we współpracy z Towarzystwem Miłośników Torunia.

Dr Artur Trapszyc, starszy kustosz Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, członek muzealnego Zespołu do spraw Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Data: 24 maja, godz. 18
Miejsce: Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8

Fot. główna: Anna Siemińska

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7010464