„WF z AWF: Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości” – nowa odsłona projektu

Znak rozpoznawczy programu WF z AWF

„WF z AWF: Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości” – nowa odsłona projektu

AWF w Warszawie - logo Celem kolejnej edycji projektu „WF z AWF” będzie kształtowanie fundamentalnych umiejętności ruchowych wśród uczniów To również szkolenia nauczycieli i dodatkowe godziny zajęć ruchowych.

Odbudowa kondycji fizycznej uczniów

Kondycja fizyczna dzieci i młodzieży, która i wcześniej nie była najlepsza, w okresie pandemii koronawirusa znacznie się pogorszyła. Głównym tematem konferencji zorganizowanej w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie było podsumowanie dwóch edycji programu „WF z AWF. Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii” oraz przedstawienie założeń kolejnej odsłony projektu. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. eksperci kierujący zespołami badawczymi: prof. Paweł Tomaszewski (koordynator zespołu ds. sprawności fizycznej) oraz prof. Hubert Makaruk (koordynator zespołu ds. fundamentalnych umiejętności ruchowych).

Efekty prac zespołów badawczych

Jak podkreślał rektor AWF w Warszawie prof. Bartosz Molik, eksperci już od lat 90. XX wieku wskazywali na problemy młodego pokolenia z nadwagą i otyłością, wadami postawy i sprawnością fizyczną. Pandemia pogłębiła ten trend i spowodowała nasilenie się problemów zdrowotnych wśród dzieci oraz młodzieży. Odpowiedzią na to zjawisko był program „WF z AWF”, który – jak wskazywał rektor AWF w Warszawie – jest unikatowym przedsięwzięciem na skalę nie tylko europejską, ale i światową.

W ramach programu działają 3 zespoły badawcze:

  • monitoringu kondycji fizycznej,
  • fundamentalnych umiejętnościach ruchowych,
  • alfabetu ruchowego.

 

Badania ekspertów, które koncertowały się na fundamentalnych umiejętnościach ruchowych, potwierdziły ogromny spadek poziomu sprawności fizycznej, szczególnie w ostatniej dekadzie. Aż 94 proc. dzieci posiada niewystarczający poziom kompetencji ruchowych, a 57 proc. nie umie skakać przez skakankę.

Jednocześnie badacze zaobserwowali, że dzieci, które regularnie uczestniczyły w Sport-Klubach, poprawiły swoją kondycję i wydolność. Dlatego też, na co wskazywał prof. Bartosz Molik, konieczne jest zachęcenie młodych ludzi do większej aktywności fizycznej. Wpływa ona pozytywnie nie tylko na stan zdrowia, ale także na samopoczucie i kondycję psychiczną.

Monitoring kondycji fizycznej

Podczas konferencji prasowej prof. Paweł Tomaszewski przedstawił najważniejsze informacje dotyczące Sport-Klubów. W latach 2021-2022 w ramach 31 tys. Sport-Klubów przeprowadzono 780 tys. dodatkowych godzin zajęć ruchowych, w których uczestniczyło 325 tys. uczniów.

50 proc. zajęć w ramach Sport-Klubów było przeprowadzonych w klasach I-III. Te dane korespondują z założeniami programu, którego celem jest zachęcanie do aktywności fizycznej od najmłodszych lat.

U uczniów, którzy uczestniczyli w dodatkowych zajęciach sportowych, zaobserwowano poprawę wszystkich prób sprawności fizycznej. Większe były także przyrosty wyników prób sprawności (3-8 proc.) niż u rówieśników sprzed dekady.

Profesor Paweł Tomaszewski zapowiedział kolejne badania (I tura na przełomie maja i czerwca, II tura w listopadzie), przygotowanie materiałów instruktażowych dla nauczycieli oraz kontrolę prowadzonych pomiarów. Podkreślił, że dziecko aktywne to dziecko zdrowe, które potrafi budować relacje społeczne i uzyskuje lepsze wyniki nauce.

Fundamentalne umiejętności ruchowe – inwestycja w przyszłość

Fundamentalne umiejętności ruchowe to m.in. bieg, skok, chwyt, rzut, umiejętność zachowania równowagi. Są to sprawności potrzebne w różnych aspektach życia człowieka. Umiejętności ruchowe specjaliści z AWF przebadali wśród uczniów ze wszystkich województw, w szkołach małych i dużych, miejskich i wiejskich. Wyniki badań przedstawił prof. Hubert Makaruk, koordynator zespołu ds. fundamentalnych umiejętnościach ruchowych.
Wybrane wyniki badań:

  • 94 proc. dzieci posiada niewystarczający poziom kompetencji ruchowej,
  • 57 proc. dzieci nie umie skakać przez skakankę,
  • 88 proc. dzieci z klas I-III nie potrafi wykonać przewrotu w przód,
  • 86 proc. dzieci z klas I-III nie potrafi wykonać rzutu i chwytu odbitej od ściany piłki tenisowej,
  • 74 proc. dzieci z klas IV-VI nie potrafi kozłować,
  • 78 proc. uczniów z klas VII-VIII nie potrafi pokonywać przeszkód w biegu.

 

Zdaniem prof. Huberta Makaruka, aby podnosić poziom kompetencji ruchowych wśród dzieci i młodzieży, lekcje wychowania fizycznego powinny mieć charakter celowy i edukacyjny, być skoncentrowane na nauczaniu fundamentalnych umiejętności ruchowych oraz powiązane z wartościami ważnymi dla uczniów. Stąd też ważne jest podnoszenie kompetencji nauczycieli, by zdobyli umiejętności i aktualną wiedzę potrzebną do pracy z dziećmi i młodzieżą, a także zachęcanie uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach ruchowych. Temu służy program „WF z AWF”. Jak pokazują badania, dzieci, które regularnie uczestniczą w zajęciach organizowanych w ramach Sport-Klubów, poprawiły swoją kondycję fizyczną.

Kursy opracowane przez specjalistów wychowania fizycznego, psychologów, nauczycieli

Skorzystaj z Platformy e-learningowej, która prezentuje materiały szkoleniowe w postaci filmów instruktażowych.

Dodatkowe informacje na stronie projektu.

_

11 maja 2023 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy



| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7165230

Skip to content