Wdrażanie nowej podstawy programowej

Wdrażanie nowej podstawy programowej

„Podstawa programowa wychowania przedszkolnego – jej funkcje i realne znaczenie dla organizacji pracy przedszkola” oraz „Podstawa programowa dla edukacji wczesnoszkolnej – jej funkcje i realne znaczenie dla organizacji pracy szkoły” to tytuły konferencji zorganizowanych przez Pracownię Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji KPCEN w Toruniu, które odbyły się 27 i 28 września 2017 r. W obu konferencjach uczestniczyło ponad 220 dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz doradców metodycznych. W konferencjach wzięły również udział Maria Mazurkiewicz – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty oraz Małgorzata Trzeciak i Agnieszka Przybyszewska dyrektor i wicedyrektor KPCEN w Toruniu.

Celami konferencji było omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących wdrażania i realizacji podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Prelegentką była Dorota Dziamska – koordynatorka zespołu ds. pisania podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, konsultant metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej/ dyrektor Pracowni Pedagogicznej im. prof. Ryszarda Więckowskiego/ autorka systemu Edukacja przez ruch – holistycznej metody ogólnorozwojowej dla dzieci pomiędzy 3 – 10 rokiem życia oraz licznych publikacji. Dorota Dziamska w sposób przejrzysty i praktyczny omówiła koncepcję i strukturę podstawy programowej oraz strategie nauczania dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Podkreśliła, że podstawę programową się wdraża, a realizuje program wychowania przedszkolnego/ program nauczania. Cele się osiąga, a zadania realizuje. Monitorowaniu podlega proces postępów rozwojowych dzieci i uczniów. Uczestnicy konferencji zadawali pytania i brali udział w dyskusjach dotyczących praktycznych kwestii wdrażania podstaw programowych.

Spotkanie zakończyło przedstawienie oferty szkoleniowej KPCEN w Toruniu dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, którą zaprezentowała Marzenna Wierzbicka, konsultantka ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, organizatorka konferencji.

Nauczyciele mogli obejrzeć najnowsze publikacje dotyczące edukacji przedszkolaków i najmłodszych uczniów oraz skorzystać z zasobów bibliograficznych Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu przesłanych drogą elektroniczną. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni ze spotkania, co wyrazili w bezpośrednich rozmowach i ankietach ewaluacyjnych.

Prezentacja wykorzystana przez Dorotę Dziamska oraz tekst podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zostały zamieszczone w zakładce „Materiały do pobrania” na stronie KPCEN w Toruniu www.kpcen-torun.edu.pl

Organizator dziękuje dyrektorom, nauczycielom i doradcom metodycznym za liczny i aktywny udział w konferencjach.

Oprac. Marzenna Wierzbicka, kierownik Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji, organizatorka konferencji

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7162042

Skip to content