Wczesne wykrywanie symptomów zachowań samobójczych oraz podejmowanie interwencji

Siedząca postać rozpada się na kawałki.

Wczesne wykrywanie symptomów zachowań samobójczych oraz podejmowanie interwencji

Ośrodek Rozwoju Edukacji Logotyp

Celem szkolenia jest wzmacnianie kompetencji pracowników oświaty w zakresie profilaktyki zachowań samobójczych uczniów.

Cele szczegółowe:

  • Poszerzanie wiedzy w zakresie wczesnego wykrywanie symptomów zachowań samobójczych prezentowanych przez uczniów.
  • Poszerzanie wiedzy w zakresie możliwości podejmowania interwencji wobec osób przejawiających myśli i zachowania samobójcze.

 

Treści szkolenia:

  • Definicje zachowań samobójczych.
  • Zespół presuicydalny.
  • Ocena ryzyka suicydalnego.
  • Diagnoza zachowań samobójczych.
  • Opracowanie i wdrażanie planu bezpieczeństwa.
  • Samookaleczenia, funkcje, mechanizmy, interwencje.

 

Kurs prowadzony jest metodą e-learningową i przeznaczony dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, szkół i placówek oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenie jest bezpłatne. Kryterium kwalifikacji jest zatrudnienie w ww. placówkach i kolejność zgłoszeń. Nabór prowadzony jest do 29.08.2023 r.

Rejestracja online

_

8 sierpnia 2023 r.

 

 

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7023383