Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wsparcie dzieci z Ukrainy/Рання підтримка розвитку дитини – підтримка дітей з України

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wsparcie dzieci z Ukrainy/Рання підтримка розвитку дитини – підтримка дітей з України

Ministerstwo Edukacji i Nauki-01

Zgodnie z przepisami Prawa oświatowego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest organizowane od chwili wykrycia niepełnosprawności, a więc obejmuje okres od pierwszych miesięcy życia do rozpoczęcia nauki w szkole.

Zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, który wydaje  opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, powinien rozstrzygnąć, czy z posiadanej dokumentacji w sposób jednoznaczny wynika, że u dziecka wykryto niepełnosprawność.

Przepisy Prawa oświatowego nie wykluczają, by dzieci z Ukrainy korzystały z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Jeśli zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzi, że dziecko jest niepełnosprawne i wymaga wsparcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, to możliwe jest wydanie opinii w tej sprawie.

Рання підтримка розвитку дитини – підтримка дітей з України

Відповідно до положень Закону про освіту, рання підтримка розвитку дитини організовується з моменту виявлення інвалідності і відповідно охоплює період від перших місяців життя до початку навчання в школі.

Суддівський колектив громадського психолого-педагогічного центру, яка дає висновок про необхідність раннього супроводу розвитку дитини, має вирішити, чи в документації чітко стверджено, що дитині встановлено інвалідність.

Положення Закону про освіту не забороняють дітям з України відвідувати заняття з підтримки раннього розвитку дитини.  Якщо суддівський колектив громадського психолого-педагогічного центру встановить, що дитина є інвалідом і потребує підтримки у сфері підтримки раннього розвитку, можна дати висновок з цього приводу.

Правова основа

  • Постанова Міністра національної освіти від 07 вересня 2017 «Про рішення та висновки суддівських колективів, які діють у державних психолого-педагогічних центрах» (Вісник Закону, ст. 1743 зі змінами).
  • Розпорядження Міністра освіти від 24 серпня 2017 р. «Про організацію підтримки розвитку дітей раннього віку» (Закон, ст. 1635).

 

Źródło inf. i fot.: MEiN

15 czerwca 2022 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7165204

Skip to content