Warsztaty z techniki w KPCEN-ie w Bydgoszczy

Warsztaty z techniki w KPCEN-ie w Bydgoszczy

28 lutego 2018 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyły się warsztaty dla nauczycieli techniki szkół podstawowych „Praktyczne nauczanie techniki – projekty techniczne”.

Warsztaty prowadził autor podstawy programowej techniki Witold Jakubek.

Nauczyciele mieli możliwość zapoznać się z propozycją, jak zorganizować pracownię techniczną w swojej szkole, jak realizować zajęcia z techniki zgodnie z wymaganiami podstawy programowej, a także skąd pozyskiwać materiały potrzebne do realizacji zajęć. Dowiedzieli się też bezpośrednio od autora, jak „rodziła się” podstawa programowa techniki w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Dzięki specjalnym nakładkom na stoliki sala konferencyjna Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przekształciła się w salę do zajęć technicznych. Na stołach zostały zamocowane imadła. Nauczyciele przygotowywali narzędzie do realizacji projektu technicznego „Wąż”. Wykonywane były takie operacje techniczne jak trasowanie, przerzynanie, wiercenie. Korzystano z rysunku technicznego, a także specjalnie przygotowanych kart pracy i filmów instruktażowych.

Uczestnicy wysoko ocenili warsztaty zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Wyrazili też akces do udziału w tworzonej sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli techniki szkół podstawowych.

Opracowanie: Jan Szczepańczyk

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.cen.bydgoszcz.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7016719