“W zawieszeniu: dom, praca, nauka w czasie pandemii” – seminarium online Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

“W zawieszeniu: dom, praca, nauka w czasie pandemii” – seminarium online Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół na seminarium online “W zawieszeniu: dom, praca, nauka w czasie pandemii”, które odbędzie się 18 listopada (środa) 2020 r. w godzinach 14.00-16.40.

Seminarium jest odpowiedzią na ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021, a jednym z nich jest Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną wykłady dotyczące cyberbezpieczeństwa w kontekście pracy zdalnej, funkcjonowania szkoły w dobie pandemii i wywołanej przez nią nauki zdalnej/hybrydowej oraz konsekwencji izolacji społecznej.

Piotr Słupczyński, ekspert ds. bezpieczeństwa i ochrony informacji w wystąpieniu zatytułowanym Cyberbezpieczeństwo w kontekście pracy zdalnej. Przykłady ataków oraz „cyberhigiena” w domu, w pracy, w szkole, czyli bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych opowie o roli edukacji i szkoleń w bezpieczeństwie informatycznym. Zaprezentuje przykłady ataków internetowych z wykorzystaniem socjotechnik oraz dobrych praktyk, które należy stosować w celu zminimalizowania ryzyka ataku. Udzieli wskazówek, jak chronić się przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni.

Dr Magdalena Karamucka-Marcinkiewicz, nauczycielka w Zespole Szkół w Mogilnie oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie zaprezentuje wykład zatytułowany Szkoła w czasie pandemii – szanse, wyzwania, zagrożenia, którego celem jest krytyczne przyjrzenie się, z perspektywy nauczyciela-praktyka, funkcjonowaniu szkoły w dobie pandemii. Opowie o swoich doświadczeniach zawodowych, które przeanalizuje pod kątem trudności i zagrożeń oraz o możliwościach, które nowa szkolna rzeczywistość stawia przed jej podmiotami. Podzieli się refleksją nad rolą nauczyciela i ucznia w realiach edukacji zdalnej/hybrydowej.

Dr Tomasz Komendziński, wicedyrektor w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosi referat zatytułowany Jaki świat po pandemii? Konsekwencje izolacji społecznej i nowoczesnych technologii dla procesu uczenia i nauczania. Przedstawione zostaną konsekwencje izolacji społecznej dla naszego mózgu oraz kompetencji komunikacyjnych i społecznych. Wskazane one zostaną dla różnych grup: nowonarodzonych i dzieci młodszych, młodzieży w wieku dojrzewania oraz dorosłych i osób starszych. Nowoczesne technologie (sztuczna inteligencja) pokazane zostaną w kontekście nowego rozumienia mechanizmów uczenia oraz przydatności i roli w nauczaniu.

Seminarium jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji i zapisy na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164645

Skip to content