„W pogoni za Bąblem” Regionalny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III szkół podstawowych

„W pogoni za Bąblem” Regionalny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III szkół podstawowych

Szkoła Podstawowa nr 58 w Bydgoszczy logo

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy zaprasza uczniów klas III szkół podstawowych regionu bydgoskiego do udziału w VII edycji Regionalnego Konkursu Matematycznego „W pogoni za Bąblem”.

Zgłoszenia do konkursu do 12 kwietnia 2024 r. należy zgłosić szkołę do udziału w konkursie pocztą elektroniczną na adres: konkurs@sp58bydgoszcz.onmicrosoft.com z dopiskiem: „W pogoni za Bąblem”.

 

Regulamin konkursu

Cele konkursu

 • pobudzanie zainteresowań matematycznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym
 • rozwijanie kreatywności matematycznej uczniów,
 • zwiększanie efektywności pracy z uczniami zdolnymi,
 • wyłonienie Mistrzów Matematyki.

 

Przebieg konkursu

 • ETAP I wewnątrzszkolny oraz ETAP II międzyszkolny o zasięgu regionalnym, odbywać się będzie w szkołach macierzystych i polega na wyłonieniu Mistrzów Matematyki (od I do VI miejsca).
 • W obu etapach uczniowie rozwiązywać będą 10 zadań tekstowych w ciągu 45 minut. Szkoły otrzymają zadania konkursowe pocztą elektroniczną po zgłoszeniu swojego udziału.
 • ETAP I wewnątrzszkolny (17.04.2024 r. godz. 11:30) – przystępują do niego wszyscy chętni uczniowie danej klasy III. Zadania konkursowe otrzymują szkoły od organizatora konkursu. Konkurs przeprowadza nauczyciel uczący daną klasę (lub koordynator konkursu w danej szkole), sprawdza zadania, dokonuje zestawienia wyników, które przesyła pocztą elektroniczną na adres konkurs@sp58bydgoszcz.onmicrosoft.com w terminie do 26.04.2024 r. Do II etapu zakwalifikowani zostaną wszyscy uczniowie, którzy zdobędą wymaganą liczbę punktów. Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona na stronie internetowej SP 58.
 • ETAP II regionalny (06.05.2024 r. godz. 11:30) – przebiega również w szkołach macierzystych. Dotyczy uczniów wyłonionych po przeprowadzeniu I etapu i będzie miał charakter rywalizacji międzyszkolnej zasięgu regionu bydgoskiego. Powinien być przeprowadzony w jednej sali w tym samym czasie dla wszystkich uczniów. Testy uczniów należy wysłać pocztą do organizatora konkursu do 09.05.2024 r.
 • Uroczyste zakończenie konkursu połączone z ogłoszeniem wyników i kreatywnymi zabawami matematycznymi oraz wręczeniem nagród odbędzie się 28 maja 2024 r. o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej nr 58 im. Ireny Sendlerowej, ul. Gdańska 53a, 85-005 Bydgoszcz

Mistrzowie Matematyki (uczniowie, którzy zajmą w konkursie od I do VI miejsca) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy,
a pozostali uczestnicy konkursu podziękowanie za udział i upominek.

 

Ustalenia

 • Wyniki konkursu upowszechnione będą 20 maja 2024 r. na stronie internetowej SP 58.
 • Kontakt z organizatorami konkursu:
  Monika Jęczewska (tel. 509 645 713) / Agnieszka Cholewińska (tel. 667 976 608) / Janusz Bielewicz (tel. 695 396 090).

 

Źródło: KO

9 kwietnia 2024 r.

 

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7189527

Skip to content