W KPCEN o bezpieczeństwie w szkole

W KPCEN o bezpieczeństwie w szkole

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku było organizatorem konferencji szkoleniowej „Bezpieczna Szkoła – profilaktyka zagrożeń”, która odbyła się 5 grudnia.

Konferencja skierowana była do dyrektorów, pedagogów, wychowawców i nauczycieli szkół. Uczestnicy wysłuchali ciekawych wykładów związanych z rzeczywistością szkolną i dotykających jak zawsze aktualnych problemów oświaty:

Agnieszka Sobieralska – były oficer policji – omówiła zagadnienia związane z obowiązkami i prawami nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego. Następnie Magda Pawlak, specjalista terapii uzależnień, przedstawiła problematykę uzależnień dzieci i młodzieży.

Uzupełnieniem powyższych wystąpień był wykład dra Macieja Dębskiego z Fundacji Dbam o mój zasięg, który w swoim wystąpieniu skupił się na zjawisku fonoholizmu i psychospołecznych determinantach problemowego używania smartfonów.

fot. Uczestnicy konferencji

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7134604