W Bydgoszczy powstało Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej

W Bydgoszczy powstało Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej

12 kwietnia br. zainaugurowano działalność Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej im. Kamili Wyrębskiej, gdzie specjaliści z zakresu prawa, mediacji i psychologii będą uczyć dzieci i młodzież m.in. trudnej sztuki dialogu i polubownego sposobu rozwiązywania konfliktów oraz będą prowadzić zajęcia z zakresu edukacji prawnej. Centrum powstało przy Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy. W inaugurującej konferencji naukowo-dydaktycznej wziął udział prezydent Rafał Bruski.

Pomysłodawcami projektu są bydgoska adwokatura oraz bydgoska szkoła na Osowej Górze. Porozumienie o powołaniu Centrum podpisali w marcu br. przedstawiciele obu organizacji – Dyrektor Zespołu Szkół nr 24 w Bydgoszczy, Leszek Sobieraj oraz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, adw. Michał Bukowiński.

Inicjatorzy projektu za główny cel postawili sobie przeciwdziałanie niewłaściwym postawom wśród dzieci i młodzieży takim jak np. dyskryminowanie rówieśników ze względu na pochodzenie, wygląd, niepełnosprawność, ubiór czy problemy edukacyjne. Chcą także przekonać uczniów, że mediacja jest skuteczną metodą rozwiązywania wszelkich konfliktów na terenie szkoły, jak i poza nią.

Działalność Centrum obejmie cykliczne warsztaty z zakresu edukacji prawnej, mediacji rówieśniczej, a także stałe dyżury mediatorów i adwokatów, którzy udzielać będą wsparcia prawnego społeczności szkolnej. To pierwsze takie miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.

12 kwietnia Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej zainaugurowało swoją działalność, organizując pierwszą konferencją naukowo-dydaktyczną. W spotkaniu wziął udział także prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, który objął nad wydarzeniem patronat honorowy.

Kamila Wyrębska, która została patronką Centrum, to wieloletnia nauczycielka ZS nr 24 w Bydgoszczy, pedagog bardzo oddany nauczaniu, zaangażowany w życie szkoły, uwielbiany przez dzieci i młodzież. Zmarła 27 stycznia 2022 r.

Fot. www.bydgoszcz.pl
Informacja: www.bydgoszcz.pl

14 kwietnia 2022 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7025390